Tilbage til Tips og ideer forside »

Vand - Tænk på naturen, - spar på vandet,

Et moderne menneske bruger i gennemsnit 136 liter vand
i døgnet.
Dette forbrug fordeler sig således:
36 % til personlig hygiejne
27 % til toiletskyl
13 % til tøjvask
10 % til opvask og rengøring
7 % til mad og drikke
7 % til andet
En familie på fire, bruger ifølge ovenstående 192 kbm.
vand om året, heraf 63 % til personlig hygiejne og
toiletskyl, ialt 120 kbm.
Ca. 40 % heraf kan spares uden komforttab, hvilket vil
sige ca. 48 kbm.
Ved en vandpris på 30,00 kr., incl. vandledningsafgift
giver det en årlig besparelse på ca. 1.500,00 kr. for
fire personer.
Nødvendig engangsinvestering er ca. 800,00 kr.
arkitekt@platech.dk

Indsendt af: Egon Majlund, 6510 Gram - (14-03-2000)