Tilbage til Tips og ideer forside »

Haven - havebassinet, vinterklargøring

Havebassinet skal nu klargøres til vinteren.

Hvis dine fisk skal overvintre i bassinet, skal det være 50-60 cm dybt. Ellers risikerer du bundfrysning, hvis vinteren bliver meget kold. Risikoen for bundfrysning kan nedsættes væsentligt, hvis du gør følgende:

1. Sæt godt med luft på (f.eks. ved hjælp af en stor luftpumpe til akvarier), så vandet iltes og er i bevægelse.

2. Hold et mindre hul i isen, så luft og gasser kan komme ud (pas på fiskehejren!).

- og det vigtige:

3. Når der er kommet bæredygtig is på, tapper du noget af vandet af, så der kommer luft mellem is og vand.

Så bliver isen ikke tykkere! Og metoden er billigere end varme og/eller isolerende overdække. Husk at kontrollere vandstanden jævnligt.

Indsendt af: Jim Pedersen, - (13-10-1997)