Tilbage til Tips og ideer forside »

Haven - græsplænen, gødning af

Hvor meget skal græsplænen tilføres af gødning?

Jo mere gødning - jo kraftigere vækst og jo flere klipninger. Men jeg får også en tættere og mere grønplæne, der kan konkurrere med ukrudtet og mosset. Det har været en stor plage hos mange haveejere de senere år.

Mos i græsplænen har sjældent noget med jordens surhedsgrad at gøre, og kalktilførsel hjalp derfor ikke i mit tilfælde. Mosset kommer, hvor græsset ikke trives optimalt, og det gjorde det ikke, fordi græsset ikke fik gødning nok, klippehøjden var for lav, jorden var lidt for sammentrykket, og meget af plænen lå i skygge under store træer.

Midlet var 2 kg NPK 12-5-14 pr. 100 kvadratmeter om foråret og igen 1. november. 1 kg kalksalpeter pr. 100 kvadratmeter omkring 1. august. Klippehøjden aldrig lavere end 3-4 cm.

Men mostæppet under de store træer har jeg affundet mig med, og jeg glæder mig over træernes svalende skygge. Mosset er jo grønt, og så skal det ikke slås!


Indsendt af: Jonna A. Jensen, Albertslund - (22-04-1997)