Tilbage til Tips og ideer forside »

Fjernelse af "overfladevand" på et jordstykke. Smart Tip


Metoden baserer sig på det fysiske princip der hedder FORBUNDNE KAR.

Se i Wikipedia: http://da.wikipedia.org/wiki/Forbundne_kar.

Hvis nogen bestemte betingelser er opfyldt, kan metoden bruges til på en simpel måde at flytte vand fra et sted hvor grundvandsspejlet er højere og uønsket og flytte det (dvs. komme af med det) til et sted med lavere grundvandsniveau.

Vi bruger illustrationen i Wikipedia.
Der er i begyndelsen ingen direkte forbindelse mellem de 2 "beholdere" med forskelligt væskeniveau.

Denne forbindelse etablerer vi på følgende måde:
1.En haveslange oven på jorden.
2.Slangen fyldes helt med vand ( ingen luftbobler). En person i hver sin ende lukker for slangen, så vandet ikke kan løbe ud (dette kan også gøres på andre måder, f.eks. med skruetvinger eller en støvsuger til at suge i slangen).
3.Herefter stikker man slangeenderne ned i vandet i hver sin "beholder", og vandet vil nu kunne løbe mellem beholderne som forbundne kar og tendere at gøre vandniveauerne ens. Og vandet kan sagtens løbe opad i den ene ende ( vi kalder det Assentoft-effekten), hvis bare vandniveauet i den anden er lavere. Men det er helt afgørende at der ikke på noget tidspunkt kommer luft i haveslangen.

Et eksempel på brug af metoden: Du har et mindre jordstykke hvor grundvandstanden i den ene del er rigelig høj, og et andet sted hvor du kan komme af med vandet (” grundvandstanden” er lavere). Du lægger en ”haveslange” oven på jorden og forbinder de 2 ”grundvandsstande” med hinanden som omtalt, og vandet vil løbe mod den lavere ”grundvandsstand” dag og nat helt gratis. Også selv om grundvandstanden bliver ens i en periode så forbliver systemet intakt og venter blot på at grundvandsniveauerne igen bliver forskellige.

Lidt velvalgt teknik: Man kan bruge et afskåret nedløbsrør med en lukket bundprop til at angive det lavest ønskede grundvandsniveau man ønsker i fraløbsbeholderen. Dette afskårne nedløbsrør sættes i ”TILLØBSBEHOLDEREN” med afskæringskanten i det niveau man ønsker i ”FRALØBSBEHOLDEREN”.
Man kan også bruge et jordbor til bedre at kunne etablere systemet (forøgelse af boredybden samt omtalte nedløbsrør stabiliserer systemet).
Ligesom det er en god ide at anbringe et groft filter ved slangeenderne.

Jeg medgiver, at man skal kunne tænke fysisk over tingene, men metoden kan let og elegant løse en række irriterende grundvandsproblemer.

Jo vand kan godt løbe opad, - for en kortere stund

Indsendt af: Henning Rolapp, Ebeltoft - (27-12-2014)