spacer


Tilbage til Produktnyheder forside »

Eftex - MAX 4® FS09 og MAX 4® FS10 Therm armerings- og afretningsplader

Armerings- og afretningsplader bruges til udstøbning og armering af ultratynde og meget lette betongulve. Max4® pladerne har en meget lav byggehøjde på kun 10 mm. og er specielt udviklet til renovering i den ældre boligmasse, hvor der ofte kan være problemer med belastning, højde og vægt.

MAX4® produkterne
Max4® er stålplader med en specielt presset og udstanset profil. Max4® FS09 består af en profileret over- og underplade og Max4® FS10 Therm består af en profileret overplade og en plan underplade. Disse er forbundet med hinanden ved hjælp af presformning (TOX).

Lyddæmpende gulve
Ved lyddæmpende gulve udlægges Max4® pladerne på et tyndt lyddæmpende underlag som Fonofive® Trinlyd-dæmpning (6 mm.).

Gulve med gulvvarme
Max4® pladerne er meget velegnet til ultratynde gulve med gulvvarme. I Max4® FS10 Therm pladerne kan der mellem over- og underpladen indbygges el-kabler eller tynde vandbårne slanger (Ø 8 mm.), hvorved pladerne også vil virke som effektive varmefordelingsplader. På denne måde kan højden begrænses til kun 15 mm (+ slutbelægning).

Udstøbning af gulve
Efter nedlægning af Max4® pladerne (og evt. indbygning af gulvvarme i Max4® FS10 Therm), udstøbes der en cement- eller anhydritbaseret selvnivellerende gulvflydespartel. På grund af den åbne struktur i Max4® pladerne, flyder spartelmassen ned i og igennem disse og virker derfor både som udfyldning og afretning.

Tlf. 8666 2000
www.eftex.dk