spacer
stige-seminar

Tilbage til Produktnyheder forside »

Zarges Danmark - Stigeseminar

Sagkyndig i stiger

For registrerede virksomheder, stat, amt og kommune

Hvad siger arbejdstilsynet?
Stiger skal undersøges grundigt efter leverandørens anvisning - normalt mindst en gang årligt - af en sagkyndig person (AT-MEDDELELSE B.3.1.1 JULI 2005)


Stiger udgør en sikkerheds-risiko

Arbejdsgiveren skal sørge for, at en af ham udpeget person med jævne mellemrum efterser, at alle stiger er i korrekt stand.

Dette er ikke tilstrækkeligt for os...

Denne person skal have den nødvendige uddannelse som... sagkyndig i stiger

Hvad skjuler sig bag dette?
En sagkyndig er en person, som på grundlag af sin faglige uddannelse og erfaring, har tilstrækkelig viden om et specialområde - i det her tilfælde stiger - og som er så bekendt med gældende bestemmelser og tekniske foreskrifter, at vedkommende kan vurdere, om arbejdsredskabet er i sikker stand.

For at kunne arbejde som sagkyndig, skal man besidde den nødvendige fagviden og evnen til at se, hvor grænsen går. Det er ligeledes et ubetinget krav, at man kan handle selvstændigt.

Hvordan ser vi på stillingen som sagkyndig?
Ved opfyldelsen af kontrolopgaver er han/hun ikke bundet af andre instrukser eller pålæg. Vurderingen af kontrolresultatet må ikke kunne påvirkes.

Deltag i seminaret og vær med til at sikre, at du og dine kolleger færdes sikkert - både højt og lavt.

   

Hvad skal de vide om stiger?
Stiger er et af de ældste arbejdsredskaber. Ved deres tilpasning til forholdene på arbejdspladsen, er der i tidens løb opstået en mangfoldighed af stigetyper. Alligevel udgør stigen fortsat en sikkerhedsrisiko.

Arbejdstilsynets anvisninger (At-meddelelser B.3.1.1 juli 2005) kræver derfor:
  • Den rigtige stige til den respektive arbejdsopgave.
  • Korrekt adfærd på stigen.
  • At stigen er i sikkerhedsmæssig korrekt stand.
  • At stigen anvendes korrekt
  • Stiger der anvendes, skal som minimum, opfylde bestemmelserne i DS/INSTA-650 eller EN-131.
  • Stiger skal undersøges grundigt efter leverandørens anvisning - normalt mindst en gang årligt - af en sagkyndig person.


Stige-seminar omfatter:
1. Lovkrav (bekendtgørelse om arbejdsmiljø)
2. Arbejdstilsynet (At-meddelelse nr. B.3.1.1 juli 2005)
3. Standarder og normer
4. Stigetyper
5. Kontrol af stigens tilstand, fejlfinding
6. Eftersyn af stiger
7. Reparation og vedligeholdelse
8. Mærkning af stiger
9. Stigekontrolblad

NB!
Punkt 5, 6, 7, 8 og 9 bliver afholdt på vores lager/værksted.

Der anbefales en “praktisk” påklædning.

Deltager antal: Maksimalt 8 personer pr. seminar.


Arbejdstilsynet skriver til ZARGES DANMARK:
“Det er glædeligt, at ZARGES Danmark har taget problemet op med at undervise andre i, hvordan stiger skal undersøges og grundlaget herfor.
Der er et meget stort behov for information og oplysning om “rigtig” anvendelse af transportable stiger, idet antallet af ulykker i forbindelse med “forkert” brug af stiger er meget stort.”

Zarges Danmark
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tlf: 43640200
Fax: 43641600

e-mail: stiger@zarges.dk
stige-seminar