Byggeri.dk
Ansvarsfraskrivelse.
Byggeri.dk tilstræber at give brugerne af denne hjemmeside opdateret og præcis information.

Det bemærkes, at oplysninger og information på dette web-site i et ikke uvæsentligt omfang bygger på brugernes angivelser, og Byggeri.dk kan ikke gøres ansvarlig for rigtigheden af oplysningerne og informationen.

Såfremt Byggeri.dk bliver opmærksom på eller gjort opmærksom på oplysninger, information eller andet, som måtte være ukorrekte eller ikke må offentliggøres uden særlig tilladelse, vil dette blive fjernet straks. Byggeri.dk er ikke ansvarlig, hverken erstatningsretligt eller strafferetligt, for eventuelt fejlagtige oplysninger, information eller lignende på web-sitet, som måtte være bibragt af brugerne, eller som i øvrigt måtte fremgå af web-sitet.

Byggeri.dk yder derfor ikke erstatning for direkte eller indirekte tab eller anden skade om dette måtte være tingskade eller personskade, som måtte opstå som følge af indholdet af web-sitet.

Byggeri.dk påtager sig ligeledes intet ansvar for indholdet af andre internetsider, som det er muligt at viderelinke til.

Ligeledes påtager Byggeri.dk sig intet ansvar for skader eller fejl på computere, andre tekniske installationer, software, hardware eller andet, som måtte være en følge af besøg på web-sitet. Kan dette ikke accepteres, skal web-sitet forlades straks.

Byggeri.dk er berettiget til at bruge de på web-sitet anvendte varemærker eller andre ophavsretlige beskyttede rettigheder. Det tilkommer ikke Byggeri.dk at meddele ret til andres brug af disse varemærker mv., hvorfor enhver kopiering eller reproducering fra Byggeri.dk er uden ansvar for Byggeri.dk. Ethvert forsøg på dette - uanset om det måtte lykkedes - vil blive meddelt den berettigede straks.

 Byggeri.dk ejes af ODSGARD A/S
- der bl.a. udgiver fagbladene BygTek, Byggeri, Mester & Svend, Puff og GDS-info. Desuden har ODSGARD A/S omkring 40.000 adresser på branchens aktive i databasen Byggeriets Adresse Service (BAS).
Adresse oplysninger

Byggeri.dk 
Odsgard A/S
Naverland 8, 1.th.
2600 Glostrup
Tlf. 43 43 29 00
Fax 43 43 13 28