spacer


Gamle flade tage skal efterisoleres

Med klimakonferencen i horisonten og øget fokus på at mindske CO2-udslippet er der i øjeblikket stor fokus på energibesparende tiltag. En af de store energisyndere er de flade tage på både private og offentlige bygninger fra 1970’erne, hvor den typiske tagisoleringstykkelse er på mellem 75-100 mm.

I dag er standarden en isoleringstykkelse på 300 mm ved nybyggeri, og Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) har beregnet, at der med de nuværende energipriser kan være årlige besparelser på energiregningen på op til ca. 4.000 kr. årligt, hvis de gamle, flade tage efterisoleres.

U-værdien for disse gamle, flade tage ligger på 0,50-0,35 W/mK, men i dag kalkuleres der med 0,15 W/mK eller lavere. Overslagsmæssigt kan energibesparelsen pr. kvadratmeter tagflade med de nuværende energipriser beregnes som forskellen mellem gammel og ny U-værdi gange 100 - der kan således opnås en energibesparelse på 20,- til 35,- kr./m2 om året.

Kolde og varme tage
Den bedste metode til renovering af flade tage med tagpap eller tagfolie er udvendig isolering. Denne kan kileskæres, så det lovpligtige og effektive fald på 1:40 opnås, hvilket giver lang levetid for den nye tagdækning.

Udvendig merisolering med ny tagpapdækning kan anvendes på både kolde og varme tage. På kolde tage er det vigtigt at overholde de fugttekniske regler - der skal lægges mindst lige så meget isolering ovenpå, som der er inde i taget. De kolde tage skal desuden undersøges for råd, svamp og skimmelsvamp, inden der udføres udvendig merisolering. Hvis der skulle vise sig at være skimmelsvamp i taget, kan dette dog i kolde tage fjernes indefra, når den udvendige merisolering er gennemført.

På varme tage vil enhver udvendig iso-lering forbedre fugtforholdene og kan udføres i den ønskede tykkelse. De varme tage undersøges for våd isolering, inden de merisoleres. Så undgår man fugtindtrængning fra den gamle isolering, når den nye tagdækning fastgøres mekanisk gennem den gamle tagdækning.

Bygningsisoleringsproducenten Sundolitt har ligeledes udregnet, at hvis man efterisolerer et fladt tag fra 1960’erne og 1970’erne med ekstra 180 mm ekspanderet polystyren (EPS), kan en boligejer med 130 m2 bolig spare ca. 520 liter olie til opvarmning årligt. Det svarer til en energibesparelse på ca. 30 kr./m2 pr. år.

-los
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden