spacer


Efterisolering: Pas på fugten

Fejl og svigt i tagene på de store boligbyggerier er faldet markant gennem de seneste ti år. Det skyldes en målrettet indsats for at komme fejlene til livs på en række fronter. Der udføres flere faste undertage, der har været initiativer som klassifikation af undertagsmaterialer (DUKO) og øget erfaringsformidling gennem f.eks. projekt Gode Tage.

Risikerer nye fugtskader
Men der er ingen grund til at hvile på laurbærrene. Nye former for skader truer de danske tage, advarer Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB). Det er den forestående bølge af efterisolering af tagkonstruktionerne, som på ny udsætter tagene for forhøjet risiko for fejl.

- Efterisolering af den eksisterende boligmasse er p.t. det store issue. Mange taler om det, siger fondens afgående bestyrelsesformand Niels Arthur Andersen. Han benytter sit farvel til en tilfreds konstatering af de færre tagskader, men også til at råbe vagt i gevær.

- Det skal nødigt gå med efterisoleringen, som det for ca. 25 år siden gik med brandsikringen, som førte til fugtproblemer i kældrene i en lang række ejendomme. Fugtskader i en efterisoleret tagetage kan blive et problem af en helt anden dimension. Udbedringen heraf kan risikere at koste lige så meget - eller mere - end selve anlægsudgiften, hvis efterisoleringen ikke gennemføres korrekt, påpeger han.

Fokus på dampspærre
Problemet er den oprindelige konstruktion i de store ejendomme. Visse steder kan det være vanskeligt at forøge isoleringstykkelsen i taget. Og det kræver ekstra opmærksomhed fra både projekterende og udførende, når der efterisoleres. Ellers risikerer man byggeskader, konstaterer BvB.

Hvor byggeskadefonden hidtil har kæmpet for at holde regnvand og fygesne ude fra tagkonsktruktionen, stiller efterisolering spot på opfugtning af konstruktionen indefra. Det handler om at bygge tæt, og her er dampspærren og valg af tagkonstruktion helt afgørende, påpeger fonden.

Nye vaner, mere viden
Fonden har helliget et selvstændigt kapitel i sin beretning 2008 (udgivet i maj) til en gennemgang af behovet for dampspærren, udførelsen af den og samspillet mellem dampspærre og valg af undertag.

Foruden de tekniske problemstillinger kommer udfordringen med at vende en supertanker i form af branchens vaner og arbejdsrutiner. Det har nemlig vist sig særdeles vanskeligt at bygge helt tæt, hvis man ikke er meget omhyggelig med materialevalg og samlinger samt undgå perforering ved efterfølgende arbejder.

Derfor skal der mere fokus på uddannelse af håndværkerne i at bygge tæt og eksempelvis brug af blowerdoor tests til at gennemgå den færdige konstruktions tæthed.

- Bygningsejerne skal ikke undlade at efterisolere. Mit råd er blot dette: Husk at efterisolere med omtanke og benyt den nyeste viden, lyder Niels Arthur Andersens opfordring.

Læs mere på www.bvb.dk , SBi og Byg-Erfa om korrekt udførelse af dampspærren.

-mir 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden