spacer


Nye bygningsinspektører

Slots- og Ejendomsstyrelsen har udpeget de ansvarlige for statens mest værdifulde bygninger

Det er nu afgjort, hvem der skal føre bygningsmæssige tilsyn med de historisk set mest værdifulde statsejede bygningsværker i Danmark i de næste fire år.

Efter et EU-udbud har Slots- og Ejendomsstyrelsen udpeget de kongelige bygningsinspektører, som hver især får ansvaret for bygningerne i et bestemt geografisk område – et såkaldt bygningsinspektorat.

De udpegede bygningsinspektører er: Erik Møllers Tegnestue i Inspektorat 1, som er København. Fogh & Følner har Inspektorat 2, som er Nordsjælland og lidt af København, mens Hvidt & Mølgaard skal stå for Inspektorat 3, der er Frederiksberg og Slotsholmen. Creo Arkitekter skal tage sig af Inspektorat 4, der er øvrige Sjælland, Bornholm og Fyn, mens Kjær & Richter tager sig af Inspektorat 5 og 6, der omfatter Jylland.

Creo Arkitekter er eneste nye navn på listen som afløser for Karsten Rønnows Tegnestue, mens de øvrige fem arkitektfirmaer også havde embedet i den tidligere firårige periode.

De kongelige bygningsinspektører får til opgave at udføre bygningssyn og gennemføre vedligeholdsopgaver og om- og tilbygningsprojekter på statens fredede bygninger og andre statslige bygninger, som har arkitekturhistorisk og kulturel betydning.

Desuden skal bygningsinspektørerne fungere som statens konsulenter i sager om kirkebygninger.

- nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden