spacer
Udsigt til bedre byggesagsbehandling

Det kan tage flere måneder og op til halve år for kommunerne at behandle en byggesag.

Forsinkelserne belaster bygherrernes økonomi og vanskeliggør planlægning af byggeriet. Det har regeringen erkendt, og den fremsætter nu et forslag til, hvordan sagsbehandlingen kan moderniseres.

I forslaget slipper kommunerne for at sagsbehandle de byggetekniske forhold ved ukomplicerede byggerier. Hertil regnes mindre byggerier som f.eks. enfamiliehuse, sommerhuse og garager samt ukomplicerede industribyggerier og jordbrugserhvervets bygninger. Oplægget rummer ikke ændringer for alle andre byggerier.

Forslaget hilses velkomment, men bør kun være en start, mener Dansk Byggeri.

- Det fremsatte forslag kan være en god begyndelse, men det er stadig nødvendigt med en samlet og mere omfattende plan for moderniseringen af byggesagsbehandlingen, siger afdelingschef i Dansk Byggeri, Niels Nielsen.

Dansk Byggeri mener bl.a., at en af måderne at forkorte byggesagsbehandlingen yderligere kunne være at lægge den ud i certificerede private virksomheder.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden