spacer
Øget krav til tilgængelighed i BR08

Når det nye bygningsreglement, BR08, indføres, skærpes kravene til tilgængeligheden.

Det er især tilgængeligheden for kørestolsbrugere og synshandicappede, der strammes op.

Kørestolsbrugere skal fremover kunne komme rundt overalt i bygningen uden at blive stoppet af trapper og trin. Kravene til handicaptoiletter er også blevet skærpet, og gangarealer til bygninger skal i fremtiden markeres tydeligt ved hjælp af farver og ændret følbarhed i belægninger.

En ny SBi-anvisning angiver de krav et nybyggeri eller ombygning fremover skal leve op til. Heri er der bl.a. en gennemgang af de nye A-B-C kvalitetsniveauer, som introduceres i det nye bygningsreglement.

Klasse C er mindstekravet og angiver en kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau. Klasse C giver et byggeri i minimumskvalitet.

B-niveauet angiver en højere kvalitet, og indenfor tilgængelighed svarer det til DS 3028 Tilgængelighed for alle og SBi anvisningen.

A-niveauet kan være aktuel i byggeri, der skal tilgodese mennesker med stort plejebehov.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden