spacer


Svært for let limløsning

På trods af flere fordele har limmontage af gipsvægge ikke slået igennem i Danmark

Af Niels Nielsen

Ni skruer i stedet for 47! Det er den kontante besparelse på både arbejdstiden og den fysiske belastning på kroppen ved limmontage af gipsplader i stedet for en traditionel fastgørelse alene med skruer. Alligevel er anvendelsen af limmontage i Danmark yderst begrænset, mens man derimod i Sverige har været foregangsmænd for metoden.

Svensk udviklet
Håndværkerne i flere af de store, svenske entreprenørselskaber som NCC og PEAB anvender en limpistol lige så meget som en skruemaskine, når de lette skillevægge sættes op. De seneste år har limmontage af gipsplader nemlig vundet kraftigt frem i Sverige.

I Danmark har limmontage dog kun vundet begrænset udbredelse, selvom der er oplagte både økonomiske og arbejdsmiljømæssige fordele forbundet med metoden.

- Vores erfaringer fra Sverige viser, at limmontage er væsentligt hurtigere end fastgørelse kun med skruer, men lidt dyrere i materialeomkostninger. Samlet vil løsningen dog give betydelige effektiviseringer. Specielt på store opgaver med mange ens og ukomplicerede vægflader, fortæller direktør Carl Johan Klinge fra KnaufDanogips, der for tre år siden i Sverige startede udviklingen af en systemløsning til limmontage af gipsplader i samarbejde med Bostik og NCC.

- De økonomiske argumenter har det dog været svært at komme igennem med i Danmark, fordi limmontage endnu ikke har fået en plads i priskuranten, forklarer Carl Johan Klinge om en af baggrundene for limmontagens begrænsede udbredelse herhjemme.

- I stedet for økonomien vil vi derfor også gerne gøre opmærksom på de store ergonomiske fordele, der er ved limmontage, fordi de langt færre arbejdsgange med skruemaskinen sammen med den lettere limpistol nedsætter belastningen på håndværkernes skuldre og ryg, fortæller Carl Johan Klinge.

Limen, der anvendes til fastgørelse af gipspladerne på stålprofilerne, er vandbaseret og lugtfri.

Klistret
Udfordringen ved limmontage ligger i håndteringen af limpistolen, der kræver lidt øvelse. På stålprofilerne, der ligger midt inde på gipspladen, påføres limen med en simpel lige bevægelse, men ved samlingerne skal limen påføres i en bølgebevægelse.

Det kræver en sikker hånd, og erfaringerne fra de svenske håndværkere lyder da også, at det i starten kan være lidt ’klistret’ at lime gipsplader op. Af yderligere ulemper ved limmontage fremhæves, at nedtagning af skillevæggene på et senere tidspunkt naturligvis er noget mere besværlig end ved fastgørelse med skruer.

– Foto: KnaufDanogips. 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden