spacer


Ingen svar på DR-fordyrelse

Revisorundersøgelse om budgetoverskridelser ved opførelsen af DR Byen udsættes

Revisorerne bag undersøgelsen af fordyrelsen af DR Byen har meddelt Kulturministeriet, at rapporten ikke vil kunne foreligge inden udgangen af 2007 som forudsat, men først i løbet af foråret 2008.

Forsinkelsen skyldes ifølge revisorerne primært et behov for adgang til e-mail-korrespondence mellem nøglepersoner, samt at DR's gennemgang af byggearkiver har været omfattende og tidskrævende.

Det har vist sig vanskeligere end forventet at etablere den ønskede mail-adgang, da der blandt andet har været behov for en ekstraordinær IT-teknisk indsats i form af gendannelse af e-mails.

Behovet for adgang til e-mail korrespondance er forøget som følge af at enkelte nøglepersoner, som ikke længere er ansat i DR, ikke har ønsket at lade sig interviewe.

- Jeg tager med beklagelse forsinkelsen til efterretning. Og jeg skal også beklage, at der er enkelte nøglepersoner, der har afvist at bidrage til undersøgelsen ved ikke at lade sig interviewe. Nu vil jeg afvente færdiggørelsen af undersøgelsen, udtaler kulturminister Brian Mikkelsen i en pressemeddelse uden at have yderligere kommentarer, før rapporten foreligger.

- nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden