spacer
Godt lys efterlyses

Ny dansk lyspris søger forslag til nytænkende belysningsanlæg

Lysteknisk Selskab introducerer i samarbejde med en række sponsorer fra belysningsbranchen en ny dansk lyspris. Prisen uddeles ved Lysteknisk Selskabs 60 års jubilæum den 8. maj 2008.

Der udpeges én vinder hvert år. Prisen kan enten gives til et indendørsanlæg eller et udendørsanlæg.

I bedømmelsen indgår anlæggets tekniske kvalitet, funktionalitet, visuelle og æstetiske aspekter, energiforbrug og driftsøkonomi. Der lægges vægt på nytænkning og kreativitet.

Tre til fem af de indsendte forslag nomineres til finalen og vil blive besøgt af repræsentanter fra juryen. Juryen er bredt sammensat af repræsentanter fra Lysteknisk Selskabs fem kredse og en række relevante organisationer og fag.

Det vindende forslag nomineres desuden til Nordisk Lyspris, som uddeles hvert andet år, således at de seneste to vindere af Den Danske Lyspris indstilles til Nordisk Lyspris.

Forslag skal være Lysteknisk Selskab i henne senest fredag den 25. januar 2008.

- nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden