spacer


Havnebroer fredes

Broerne over Københavns Havn skal bevares for eftertiden

Knippelsbro, Langebro og manøvrehuset på Sjællandsbroen i Københavns Havn fredes. Det har Kulturarvsstyrelsen besluttet. Styrelsen vurderer, at broerne og manøvrehuset har så store arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, at de bør bevares for eftertiden.

Fredningsforslaget har været forelagt Det Særlige Bygningssyn, som indstillede broerne til fredning. Desuden har fredningsforslaget været i høring.

Mest kendte og markante i bybilledet er Knippelsbro, der forbinder Slotsholmen i det indre København med Christianshavn, og Langebro, der forbinder H.C. Andersens Boulevard med Amager Fælledvej.

Begge broer er tegnet af arkitekten professor Kai Gottlob, og de betragtes som hans hovedværker. Københavns Kommune og Københavns Havn aftalte i 1929, at havnens to broer skulle erstattes af nye på samme sted.

Langebro skulle bygges først, derfor blev en midlertidig bro etableret. Men den fungerede så fint, at den rigtige "Langebro" blev udskudt igen og igen – den blev først indviet i 1954.

Den nuværende Knippelsbro kom derfor først, nemlig i 1937.

Den sidste bro over Københavns Havn, Sjællandsbroen, fredes ikke. Kun manøvrehuset på broen, der lægger sig tæt op ad den stramme funktionalisme, der ses ved brotårnene på Knippelsbro og Langebro, fredes.

Sjællandsbroens manøvrehus er tegnet af arkitekt Niels Rohweder, der knyttede det tæt til Knippelsbro og Langebro. Manøvrehuset betjente oplukning af broklappen, da broen var døgnbetjent.

- nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden