spacer
For meget isolering kan give revner i betonvægge

Øget isolering i nybyggede terrændæk giver større risiko for revner i vægge af letklinkerbeton

Af Louise Strøbech

Nye, strengere energikrav og oliepriser på himmelflugt giver øget fokus på, hvordan man isolerer bedre i byggeriet. Men man kan også isolere for meget, viser beregninger, som Letbetonelementgruppen BIH har udført.

Der kan opstå problemer med revner i både skillevægge og ydervægge i letbeton, hvis man bruger tykkere men for blød isolering i terrændæk under skillevægge uden fundamenter.

Det afgørende, når isoleringens tykkelse skal forøges, er at øge isoleringslagets stivhed. Hvis man udelukkende fordobler tykkelsen af blødt isoleringsmaterialet, vil deformationerne blive større, og deformationer over to-tre mm giver revner, viser beregningerne.

- For at mindske varmetabet ønsker man ofte at undgå fundamenter under indvendige skillevægge. Men i byggerier, hvor man isolerer med Polystyren alene eller med polystyren og komprimerede letklinker, kræves ofte en noget stivere isolering og kraftigere terrændæk af beton end ved de traditionelle terrændækløsninger, siger rådgivende ingeniør Niels Ingholt

Krav til gulvets styrke
Niels Ingholt, der har arbejdet med letbetonelementer i 20 år, kan ud over at se problemet med for store deformationer, også sætte det ind i en byggehistorisk sammenhæng.

- I gamle dage lagde man ti cm Polystyren eller hårde pladebatts af Rockwool ud og støbte beton ovenpå. I dag lægger man måske 200-300 mm isolering under gulvene, men det er blødt i forhold til betonen, så det giver efter. Tidligere havde man fundamenter under alle vægge og skillevægge, men i dag står væggene direkte ovenpå gulvet, og det stiller nogle krav til gulvets styrke og isoleringsstivhed, understreger Niels Ingholt.

Den rådgivende ingeniør vil ikke anbefale én isoleringsmetode frem for en anden, for der er mange måder at isolere og udføre terrændæk på. Bl.a. kan man bruge stærkere armering i gulvene, så de kan bære mere, eller en kombination af Lecanødder og stive isoleringsplader, der giver en isolering, der er stiv nok til, at gulvet ikke giver efter under væggene.

louise@odsgard.dk 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden