spacer
Ny ingeniøruddannelse til byggeriet

Overbygning på Aalborg Universitet gør konstruktører til ingeniører

Den danske byggesektor har længe efterspurgt nye muligheder for at kunne efteruddanne medarbejdere med mellemlange uddannelser. Og nu er den her.

Det er Aalborg Universitet, der udbyder en overbygning, hvor byggefolk med en mellemlang uddannelse kan få en kandidatgrad.

I første omgang er uddannelsen rettet mod bygningskonstruktører, som efter to års studier kan få titlen: Cand.scient.techn. i Byggeri & Anlæg, og ikke mindst få tillært nogle af de samme færdigheder, som traditionelle cicilingeniører har.

- Kandidatuddannelsen bygger oven på den viden, som den studerende allerede har fra sit hidtidige uddannelsesforløb og eventuelt fra hans eller hendes erfaringer fra erhvervslivet. På den måde opnår den studerende en dybere og mere specialiseret viden inden for sit fagområde, forklarer Henrik Brohus, der er studieleder for Byggeri & Anlæg på Aalborg Universitet.

En kombination, der hilses velkommen i branchen.

- Noget af det interessante ved de nye uddannelser er, at vi vil kunne få fagligt stærke kandidater, der samtidig har erfaringer fra byggebranchen og fra deres oprindelige uddannelse som for eksempel bygningskonstruktør og måske tillige en forudgående erhvervsfaglig uddannelse. De får både forståelse for praktiske forhold og en teoretisk ballast, siger direktør Michael Nielsen fra Dansk Byggeri.

Uddannelsen åbner allerede efter nytår med tre linjer: Speciale i Byggeledelse, speciale i Bygningsinformatik og speciale i Bygge- og Anlægskonstruktion.

Ansøgningsfrist d. 15. december 2007.

- nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden