spacer
Digitale krav udsættes

Manglende fælles opmålingsregler forsinker Det Digitale Byggeri til 2009

Den 1. januar 2007 trådte bekendtgørelsen om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeriet i kraft. Populært kaldet 'Det Digitale Byggeri'.

I bekendtgørelsen er det fastlagt, at anvendelsen af Det Digitale Byggeri for renovering, om- eller tilbygning af bygninger træder i kraft den 1. januar 2008.

Det samme gør sig gældende for de specifikke krav om standardisering af udbudsmateriale, beskrivende mængdefortegnelse samt mængdeudtræk fra en bygningsmodel.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har besluttet, at kravet om standardisering af udbudsmateriale, beskrivende mængdefortegnelse samt mængdeudtræk fra en bygningsmodel er udsat til ikrafttrædelse den 1. januar 2009.

Udsættelsen sker fordi der ikke p.t. foreligger de fælles udbudsopmålingsregler som grundlag for at kunne udarbejde den beskrivende mængdefortegnelse - og som er nødvendige for branchen.

De fælles udbudsopmålingsregler forventes at foreligge medio 2008 med henblik på, at der kan foretages en implementering hos de berørte aktører i erhvervet inden ikrafttrædelsen den 1. januar 2009.

Vejledningsmateriale i forbindelse med anvendelsen af Det Digitale Byggeri ved renovering, om- og tilbygning forventes at være tilgængelig i begyndelsen af december 2007.

- nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden