spacer


Genskabt hovedbanegård

Renoveringen af tagkonstruktionen på Københavns Hovedbanegård nærmer sig afslutning

Efter tre et halvt års arbejde er renoveringen af den fredede tagkonstruktion over sporene på Københavns Hovedbanegård ved at være færdig.

- I løbet af de næste måneder nedtager vi de sidste stilladser, og vi regner med endelig aflevering til bygherren DSB Ejendomme i december, konstaterer tømrermester Niels Vang fra entreprenørselskabet Jönsson, der i samarbejde med DSB's arkitekt, Jan Wulff og ingeniør Carl-Hasso Wolff fra Niras har stået i spidsen for renoveringen.

Hovedbanens er indviet i 1911 og er tegnet af DSB's daværende chefarkitekt Heinrich Wenck.

Sene nattetimer
Renoveringen af den rødmalede trækonstruktion har været en helt speciel opgave, som af hensyn til den fortsatte togdrift både nat og dag har stillet betydelige krav til logistik og styring.

- Arbejdet har konstant været tilpasset togdriften, og det har været noget af et puslespil at få tingene til at gå op. Således har vi både af pladshensyn, togenes køreplaner og rejsende på perronerne konsekvent arbejdet efter just-in-time-konceptet, og typisk er alle leverancer samt bortkørsel af affald gennemført over et par sene nattetimer, hvor der uden gener for trafikken har kunnet etableres sporspærring, fortæller Niels Vang .

- Men derudover har vi arbejdet med besværlige transportveje på tagene, hvor materialer og affald er transporteret ad gangbroer hen over de buede konstruktioner med håndkraft, pointerer tømrermesteren og lægger til, at hvert af perrontagene er 110 meter langt og har et spænd på godt nitten meter.

Niels Vang tilføjer, at der som led i arbejdet har været udlagt 300 meter elkabel fra banegårdshallen og frem til arbejdsstederne, mens vand er tappet fra brandhaner i hver ende af perron'erne.

20.000 liter maling
Opgaven har blandt andet omfattet renovering af 12.000 kvadratmeter tag, der er fordelt på seks perroner hver inddelt i 16 fag med 452 ovenlysglas

- Totalt set har vi af- og genmonteret 2.712 ovenlysglas, dårligt træværk er udskiftet med nyt, alt udvendigt træværk er renset i bund og behandlet som nyt træ, ligesom vi indvendigt har gennemgået, afvasket og malet alt træværk og jern. I den sammenhæng har vi brugt tæt på 20.000 liter maling, siger Niels Vang.

- nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden