spacer


Nye P-anlæg i København

Københavns Kommune bygger tre fuldautomatiske P-anlæg under jorden

Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget at give anlægsbevilling til de tre første underjordiske, fuldautomatiske kommunale P-anlæg. Det betyder, at i alt 840 nye parkeringspladser i de indre brokvarterer nu går i gang.

- De nye underjordiske P-anlæg bidrager til at realisere visionen om København som Miljømetropol. Når vi får bilerne parkeret under jorden, skaber vi samtidig et bedre byliv med flere muligheder for byens indbyggere og besøgende til at opholde sig i gaderummene. Og da de nye P-anlæg i de indre brokvarterer vil gøre det nemmere at finde en parkeringsplads, vil der være færre bilister, der cirkulerer rundt for at finde en ledig plads. Det betyder færre udstødningsgasser, større trafiksikkerhed og mindre støjforurening, siger Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam.

De tre P-anlæg kommer til at ligge i Leifsgade på Islands Brygge med 408 pladser; på Nørre Allé på Nørrebro med 164 pladser samt under Elmene på Amagerbro med 268 pladser.

Der kommer dog ikke noget P-anlæg på Kastelsvej på Østerbro, som der ellers var lagt op til, da det vil blive for dyrt.

Alle tre anlæg bliver fuldautomatiske. Det betyder, at de har et elevatorsystem, som selv sørger for at bringe bilen på plads og hente den frem igen.

Kun bilelevatorerne bliver synlige på overfladen. Prisen for at parkere i de nye offentlige anlæg bliver den samme som ved parkering på gaden, så beboerlicensen gælder også i anlæggene.

Ledningsomlægningerne begynder i januar 2008, og selve byggeriet af anlæggene starter i marts 2008. Byggeperioden er cirka to år.

- nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden