spacer


Boliger af letklinkerbeton udleder mindre CO2

Vil man have miljørigtigt byggeri, er letklinkerbeton et godt valg, viser en ny undersøgelse

I en ny rapport udarbejdet for Letbetonelementgruppen BIH, fastslår Teknologisk Institut, at boliger bygget af letklinkerbeton slipper mindre CO2 ud i atmosfæren end tilsvarende boliger baseret på lette vægkonstruktioner som fx træ.

- Vi har undersøgt to identiske boliger opført med bagmur og skillevægge i henholdsvis elementer af letklinkerbeton og gipsklædte vægge af træ. Husene har identisk klimaskærm og tag af tegl, og konklusionen er entydig. Set i hele boligens livscyklus belaster boligen med letklinkerbetonvægge vores klima mindre end huset udført med lette vægge, siger seniorkonsulent ved Teknologisk Instituts Betoncenter, Claus V. Nielsen.

Sammen med centerchef Mette Glavind har han for Letbetonelementgruppen BIH udarbejdet rapporten, der tilbageviser påstanden om, at byggeri af letklinkerbeton belaster miljøet i særlig høj grad. Denne fordom udspringer af, at cementen, der bruges til produktion af beton, er energikrævende af fremstille.

Letklinkerbeton vinder på den lange bane
- Mange fokuserer fejlagtigt udelukkende på, at træerne i skoven optager CO2, mens cementfremstilling forbruger energi. Reelt bør man betragte hele byggeriets livscyklus, og her vinder betonen på den lange bane, fastslår Claus V. Nielsen.

Som de første i landet har Teknologisk Institut derfor undersøgt alle faser i byggeriets samlede levetid. Fra råstofudvinding, oparbejdning til byggematerialer, produktion af byggematerialer til opførelse af byggeriet. Dernæst kommer byggeriets driftsperiode efterfulgt af energiforbrug til nedrivning og knusning og som noget helt nyt den CO2-optagelse, der foregår i nedknust beton i kontakt med atmosfærisk luft.

I de første faser er betonen bagud i CO2-regnskabet, men så snart vi inddrager faserne drift og nedrivning, vender billedet. Vi har løftet blikket fra de måneder, byggeriet foregår, til at se på de efterfølgende mange tiår med drift,”fortæller Claus V. Nielsen.
Hermed dementeres antagelsen om, at byggeri af træ er mere miljørigtigt end boliger bygget med elementer af letklinkerbeton.

Evne til varmeakkumulering er afgørende
Efter 5 til 20 år opnår letklinkerbetonen en bedre CO2-balance end træbyggeriet, og herefter giver letklinkerbeton rent faktisk en CO2-besparelse i forhold til træ. Årsagen er primært det tunge byggemateriales evne til varmeakkumulering.
- Letklinkerbeton har en god evne til varmeakkumulering, og det giver mindre energiforbrug til opvarmning, ventilation og afkøling per år. Og da vi regner med, at en bolig har en gennemsnitlig levetid på 70 år, bliver det til en stor besparelse, uddyber Claus V. Nielsen.

Denne evne til varmeakkumulering er tidligere dokumenteret i en rapport udarbejdet for Miljøstyrelsen, hvori det fremgår at byggeri af letklinkerbeton bruger op til 12 procent mindre energi end byggeri af træ.

Dertil kommer, at det ikke kun er i boligens brugsfase, at CO2-regnskabet går den rigtige vej. Undersøgelser viser også, at nedknust beton, der blandt andet bruges til fyld i veje, opsuger CO2 fra atmosfæren længe efter, at bygningen er nedbrudt.
Boliger opført med tunge elementer af letklinkerbeton er bedre til at akkumulere varme end lette træhuse. Dette giver mindre CO2-forbrug til opvarmning og afkøling.

- tibu

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden