spacer
SCC beton får bibel

Af Michael Rughede
Beton-Danmark elsker SCC beton. Med en markedsandel på 30 % indenfor færdigblandet beton er vi det land, der bruger mest af denne betontype. Gennem årene er der da også brugt meget energi på at teste, undersøge og i det hele taget teoretisere over SCC, men pudsigt nok har der aldrig været et par praktiske håndbøger at støtte sig til. Det er der nu.

Sidst på sommeren inviterede Teknologisk Institut nemlig til præsentation af Håndbog for sammensætning af SCC og Håndbog for udførelse af SCC.
Bøgerne henvender sig til både produktionsleddet og de udførende, og små hundrede entreprenører og producenter mødte derfor op, da branchen fik sine nye håndbøger.

- Der har ikke tidligere været skrevet en samlet publikation om praktisk brug af SCC. Jeg håber derfor, at betonproducenterne og entreprenørerne vil finde mange konkrete og brugbare redskaber til at arbejde med SCC, udtalte forfatter og seniorkonsulent Claus Vestergaard Nielsen fra Teknologisk Institut, Betoncentret, i forbindelse med præsentationen af bøgerne.

To praktiske mål
De to håndbøger er i mellemtiden blevet efterspurgte af branchen.
- De er resultatet af et årelangt arbejde for at lave nogle praktiske metoder til, hvordan man kan arbejde med SCC beton, fortæller projektdirektør Lars Gredsted fra MT Højgaard, der været del af et SCC konsortium, der har arbejdet med betontypen.

- Nu har vi fået nogle lavteknologiske og lette metoder til at fastslå, om betonen har den rigtige kvalitet, når vi modtager den på pladsen. Det er et udbredelsesmål og udbredelseshastigheden, siger han.

De to mål angiver dels, hvor meget SCC betonen flyder ud, og hvilken hastighed det sker med. Målene er dermed en pendant til det velkendte sætmål, som bruges til den traditionelle beton.

Som Lars Gredsted påpeger, er SCC betonen et anderledes højteknologisk produkt, der kræver omhu i fremstilling og håndtering for ikke at volde problemer.

- Derfor er det af stor værdi, at man nemt kan konstatere, om kvaliteten er i orden, så man kan melde tilbage til producenten. Dermed får producenterne også et redskab til at sikre kvaliteten, siger Lars Gredsted.
Bedre arbejdsmiljø og mere SCC

SCC giver mange fordele
Lars Gredsted er sikker på, at håndbøgerne vil være med til at fremme brugen af SCC beton yderligere. Betontypen har nemlig mange fordele både til vandrette og lodrette støbninger.

- Det har vist sig, at arbejdsmiljøet bliver meget bedre. Støjniveauet fra vibreringen er væk, så håndværkerne behøver derfor ikke bruge høreværn, og det øger opmærksomheden over for, hvad der sker omkring én. Samtidig slipper de for at arbejde med tungt maskineri, så nedslidningen af betonfolkene vil være mindre, siger Lars Gredsted, der tror, at vi bl.a. med håndbøgernes hjælp vil se yderligere vækst i brugen af SCC beton.

Den opfattelse deles af Mette Glavind fra Betoncentret på Teknologisk. Hun er samtidig leder af SCC konsortiet.

- I dag udgør SCC 30 % af den færdigblandede beton, men andelen kan sagtens vokse til 50 %, vurderer hun.

Det er ganske imponerende fremtidsudsigter. I SCC’ens hjemland, Japan, udgør den måske blot en halv procent, og i Sverige, som introducerede den før os, er andelen på fem procent.

- Det er nok så populært i Danmark, fordi SCC betonen bruges til meget hverdagsbeton, hvor den i f.eks. Japan regnes for en finere og dermed dyrere betontype, lyder Mette Glavinds bud.

Støbning af spændhoved - SCC beton kan medvirke til at give en bedre overfladekvalitet og reducere støbefejl såsom stenreder, ufuldstændig formfyldning og skader på betonens indre struktur.
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden