spacer
Valg i murstenens tegn

Flere emner kæmper om at brænde igennem som denne valgkamps hovedtema.

I den helt tidlige fase er det dog øget velfærd, som har taget førertrøjen blandt politikerne og i byggebranchen. Flere af branchens aktører har et bud på, hvordan der skaffes mere af den:

- Det er vigtigt, at politikerne husker på, at velfærd ikke kun handler om varme hænder, men også om kolde mursten. Man kan ikke levere velfærdsservice af høj kvalitet i skoler med skimmelsvamp, nedslidte plejehjem og utidssvarende hospitaler, påpeger Dansk Byggeri.

- Derfor skal der i valgkampen være fokus på velfærdens fysiske rammer, og på genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet på offentlige bygninger, lyder det fra organisationen, som i øvrigt roser statsministeren for at udskrive valget nu.

Der er nemlig flere store opgaver som et nyt folketing skal løse i nær fremtid. Dansk Byggeri nævner investeringer i veje og jernbaner samt hele energiområdet, der alle har stor betydning både for byggebranchen og den danske økonomi.

I grossistledet deler man opfattelsen af velfærden som et af valgkampens nøgletemaer. Trælasthandlerunionen (TUN) deler synspunktet, at velfærd også handler om at få renoveret den offentlige bygningsmasse. Men man skal huske at afsætte midler til øget byggeforskning og at holde fokus på den nyeste viden på området så renoveringsmidlerne gør størst mulig nytte.

I jagten på mere velfærd opfordrer Håndværksrådet især til at sikre tilgangen af arbejdskraft til virksomhederne. Øget velstand og mere velfærd skal i sidste ende komme gennem vækst, som kræver flere af de hænder, som i øjeblikket savnes indenfor bl.a. byggefagene og de små og mellemstore virksomheder.

Håndværksrådet peger også på mindre frafald på erhvervsuddannelserne som et sted at tage fat, når der skal skaffes mere arbejdskraft.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden