spacer


Landskab i 3D

3D-teknologi rummer stort potentiale for landskabsarkitekter

Landskabsarkitekter er ikke omfattet af de statslige bygherrekrav under Det Digitale Byggeri. Alligevel har Schønherr Landskab med afdelinger i Århus, København og Stavanger taget beslutningen implementere 3D CAD på tegnestuen.

Beslutningen hænger sammen med en ambition om altid at være på teknologisk forkant med udviklingen, men også fordi at mange af Schønherr Landskabs samarbejdspartnere anvender 3D-teknologien.

Blandt andet er Schønherr Landskab er valgt som landskabsarkitekt på det storstilede Ørestad City-projekt, fordi bygherren ønskede, at også landskabsarkitekten skulle arbejde i 3D.

Schønherr Landskab har valgt at implementere Civil 3D fra Autodesk.

- Med Civil 3D kan vi hurtigt opbygge en model over hele terrænet, og vi kan definere intentioner, som fx hvor stejl en vej maksimalt må være. Det er en helt anden måde at arbejde på, fordi programmet selv kalkulerer ud fra de intentioner, vi definerer. Hvis de samme jordberegninger af fx P-kældrene i Ørestad City skulle være lavet analogt, havde det været en umulig opgave. I hvert fald med den præcision, vi nu har opnået, forklarer Tine Langsted Krogstrup og Rasmus Dragenberg fra Schønherr Landskab.

NTI CADcenter har leveret Civil 3D til Schønherr Landskab, og chefkonsulent Pia Christoffersen vurderer, at landskabsarkitekterne generelt har et enormt 3D CAD-potentiale.

- 3D-modellerne gør det langt lettere at danne sig et indtryk af, hvordan et terræn-projekt vil tage sig ud i virkeligheden, og det kræver ikke nogen særlig tegningsforståelse at vurdere noget i 3D. Civil 3D er forholdsvis nyt på det danske marked, og jeg er overbevist om, vi endnu kun set toppen af isbjerget, siger Pia Christoffersen.

- nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden