spacer


Højhusene er i luften

Over hele Danmark vokser byernes skyline i disse år

Af Niels Nielsen

Fra Aabenraa til Hjørring og Esbjerg til København. I store såvel som mindre provinsbyer samt ikke mindst København lægges planer som aldrig før for at bygge højhuse.

Det er dog stadigvæk langt de færreste, der kommer længere end til tegnebordet. Hver gang højhusplanerne kommer frem, giver det nemlig anledning til en voldsom offentlig debat for og imod.

Alligevel vokser byernes skyline tydeligvis landet over. For tendensen er klar i disse år. Presset for at bygge højt er mindst lige så stort som modstanden mod højhusene.

Hovedstad mod nye højder
Mens debatten for og imod højhuse omkring Københavns Centrum har raset henover sommeren foranlediget af Tivolis ønske om at bygge et 100-meter højhus ved siden af rådhuset, så er der stille og roligt skudt to nye højhuse op i byens periferi.

Det drejer sig om storkarreen Fyrtårnet på Amerika Plads i Københavns Nordhavn og boligtårnet Metropolis ved Sluseholmen i Sydhavnen.
Fyrtårnet bliver det højeste med 48 m og 15 etager, mens Metropolis ’kun’ når op på 40 m og 12 etager.

Hovedstadens nye højhuse til trods er der stadig langt op til konkurrenten, Malmøs Turning Torso, der er imponerende 190 m. Højeste, nye københavnske højhus er Ferrings domicil i Ørestad City på 80 m.

Vejle i vejret
Kolding og Fredericia, Horsens og Holstebro, Skanderborg og Randers. Der er snart sagt ikke den jyske by, hvor der ikke gennem den senere tid er fremkommet planer om at bygge i højden. Mange forslag trækker dog ud eller er forblevet på papiret som følge af manglende politisk eller folkelig opbakning.

Vejle træder dog frem som en af de byer, hvor det rent faktisk er lykkes at bygge højt.

Allerede i sommeren 2006 indviedes Den Hvide Facet på havnen, der med 56 m er den højeste nye jyske bygning siden KMPG-huset i Århus fra 2004 på 68 m.

Derudover er boligprojektet Fem Søstre bestående af fem tøndeformede boligtårne med hver 13 etager og en højde på ca. 40 m under opførelse.

Boligbebyggelsen Bølgen falder også lige ind under højhuskategorien med fem kurvede blokke på hver ti etager og omkring de 30 m i højden. Boligbyggeriet er i salg og ventes klart til indflytning i 2009.

Højhuse i nord og syd
De mindre jyske byer ligger ikke under for nogen, når det gælder om at bygge højt. I Aabenraa i syd er der netop vedtaget en lokalplan for et 40 m højt byggeri, og til foråret indvies i Hjørring mod nord butikscenteret Metropolis, der krones af et højhus på 35 m.

Kirke og kulturarv stopper højhuse
Selvom der er opbakning fra de kommunale politikere til at bygge højt, så er det ikke nok for, at spaden kan komme i jorden. Flere steder gør statslige myndigheder indsigelser, og deres stemmer vejer tungere end lokalpolitikernes.

Det oplever man for øjeblikket i Horsens og Holstebro, hvor kommunalbestyrelserne begge steder gerne vil bygge højt.

I Horsens er projektet Skyhouse dog foreløbig sat i bero, da højhuset er nabo til en fredet toldbygning af arkitekten Hack Kampmann. Det har fået Kulturarvsstyrelsen til at gøre indsigelse mod projektet, og før kommune og statslig styrelse er nået til enighed, kan byggeriet ikke gå i gang.

I Holstebro forhandler kommunen med private investorer om at bygge et højhus i byen på ikke mindre end 70 m i byens centrum.

Men Viborg Stiftsmyndighed har protesteret over, at højhuset skæmmer byens silhuet, der i dag præges af den nærliggende Holstebro Valgmenigheds kirke.
Som statslig myndighed har stiftsøvrigheden dog et afgørende ord at skulle have sagt, og før kirke og kommune er nået til enighed, kan byggeriet ikke gå i gang.

- nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden