spacer


Københavns Kommune stiller nye krav til ejendomsdrift

Københavns Ejendomme, der råder over en af Danmarks største ejendomsportefølje, vil effektivisere sin ejendomsdrift markant ved at designe nye samarbejdsformer. Blandt andet skal 150.000 kvadratmeter administrationsejendomme nu drives efter såkaldte funktionskontrakter. Målet er markante besparelser og mere vedligehold for pengene.

”Vi har en af landets største og samtidig meget nedslidt ejendomsportefølje. Derfor er vi nødt til at udvikle nye samarbejdsformer, som også er attraktive for dygtige entreprenører og leverandører,” siger Flemming Wulff Hansen, der er vedligeholdelseschef i Københavns Ejendomme.

Og udgifterne til ejendomsdriften er en stor udfordring for Københavns Ejendomme. Kommunen, der råder over 2,5 millioner kvadratmeter ejendomme, har nemlig over de næste 10 år et efterslæb på vedligeholdelsesopgaver på fire milliarder kroner.

Mere vedligehold for pengene
Målet om øget effektivitet og kvalitet er dog ikke uopnåeligt. Flemming Wulff Hansen, der tiltrådte stillingen som vedligeholdelseschef i marts, fremhæver, at Københavns Kommune allerede har vist de gode takter med et såkaldt driftspartnerskab.

”I perioden 2004 til 2006 fik kommunen 19 procent mere vedligehold for pengene i ejendomme på Østerbro ved at indgå en flerårig entrepriseaftale med én entreprenør,” forklarer Flemming Wulff Hansen.

Langsigtede aftaler er vejen frem
Han understreger, at denne type langsigtede vedligeholdelsesaftaler, såkaldte funktionskontrakter, er vejen frem.

”Hvis aftalerne er langvarige og fleksible kan entreprenørerne planlægge og prioritere opgaverne, så de matcher deres produktionsapparat. Vi bestiller populært sagt bare lys i lamperne og vand i hanerne, og så må leverandøren selv tilrettelægge opgaven. Samtidigt er entreprenørerne garanteret opgaver flere år ad gangen, hvilket typisk motiverer dem til at investere mere i medarbejderudvikling. Det øger naturligvis driftens kvalitet,” siger Flemming Wulff Hansen.

50 procents besparelser er muligt
Han har i en årrække beskæftiget sig med ejendomsdrift eller facilities management, blandt andet i Novo Nordisk Servicepartner. Herfra ved han, at denne type aftaler kan give op til 50 procents besparelser på driftsudgifter.

Udsigten til de store besparelser er årsagen til, at blandt andet Københavns Kommunes 150.000 kvadratmeter administrationsejendomme fremover skal drives efter de nye aftaleformer.

Foto øverst på siden:
Københavns Kommune vil gå nye veje for øget effektivitet og kvalitet i ejendomsdriften.


Københavns Ejendomme administrerer 2,5 millioner kvadratmeter ejendomme for Københavns Kommune. Et stort vedligeholdelsesefterslæb kræver nye samabrejdsformer.

Yderligere oplysninger
Flemming Wulff Hansen, vedligeholdelseschef i Københavns Ejendomme, tlf. 26 12 10 97

Fakta om Funktionsaftalen
En funktionsaftale indebærer, at man som kunde køber en række funktioner (f.eks. lys i lamperne og vand i hanerne) til en fast pris i stedet for en række aktivitetsaftaler med løbende afregning.

FAKTA om Københavns Ejendomme
· Københavns Ejendomme er oprettet 1. januar 2006 som en tværgående ejendomsenhed i Københavns Kommune.
· Enheden står for byggeri, udlejning og vedligeholdelse på kommunens ejendomme.
· Ejendomsporteføljen er en af de største i Danmark med 780 ejendomme og 400 lejemål, i alt 2,5 millioner kvadratmeter.
· Ejendomsporteføljen spænder over skoler, børneinstitutioner, plejehjem, biblioteker, kulturhuse, administrationsejendomme og idrætsanlæg. 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden