spacer
Milliongevinst ved at spare på energien

Både pengekassen pg miljøet i Kolding Kommune har nydt godt af en energispareplan

Der er penge at spare ved at holde et skarpt øje med energiforbruget, sætte sparepærer i lamperne, investere i A-mærkede køleskabe og slukke for computerne, når de ikke er i brug. Det viser nye tal fra Kolding Kommune. Her har en målrettet indsats sikret en årlig besparelse på el, varme og vand på 6,5 millioner kroner. Det svarer til en årlig forrentning på hele 30 procent af de investerede midler.

- Vores resultat viser, at det kan lade sig gøre at spare på energien, selv om vi får stadigt flere computere, printere, mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr, siger energikoordinator Lars Højensgård, Kolding Kommune.
Indsatsen har udover at spare kommunen for millioner af kroner gavnet miljøet, og reduceret udledningen af CO2 og andre drivhusgasser betragteligt.

Bedre resultat end forventet
I 1997 vedtog Kolding Byråd en handleplan med præcise sparemål for energiforbruget. Planen blev gennemført i årene 1998-2006, og nu er det endelige regnskab gjort op.
Og det er faktisk lykkedes kommunen at spare mere end planlagt. De faktiske besparelser på varme, el, vand og reduktionen i CO2-udledningen overstiger alle de besparelser, man havde sat sig for som udgangspunkt. i forhold til forbruget i 1988 er besparelsen på vand f.eks. på hele 58 procent, hvor man havde satset på at spare 20 procent. Besparelse på CO2-udledning er på godt 50 procent.

 Planlagt besparelseOpnået besparelse
Varme16,5 procent24,1 procent
El13 procent15,7 procent
Vand20 procent58 procent
CO2-udledning20 procent51,8 procent

- Retfærdigvis skal siges, at den voldsomme reduktion i udledningen af CO2 skyldes en udefrakommende faktor - nemlig at kraftvarmeværket i Skærbæk er overgået fra kul og olie til naturgas. Men ellers er de markante besparelser resultat af en stram energistyring og løbende investering i moderne teknologi, forklarer Lars Højensgård.

At besparelserne er bemærkelsesværdige, fremgår blandt andet af, at el-forbruget i den offentlige sektor siden 1997 er steget med én procent årligt.

Flot forrentning
Da energihandleplanen var vedtaget i 1997, blev der foretaget en minutiøs gennemgang af knap 200 kommunale bygninger. Herefter blev der lagt en plan for reduktion af energiforbruget, og der blev opbygget en organisation med ansvarlige energimedarbejdere helt ud i yderste led. Samtidig tog kommunen et webbaseret energistyringssystem i brug, så man løbende kan følge energiforbruget i den enkelte bygning.
- I alt er der investeret godt 20 millioner kroner i perioden. De penge, som vi har investeret, har i gennemsnit tjent sig selv hjem på tre år, så der er virkelig tale om en flot forrentning, oplyser Lars Højensgård.

- tibu
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden