spacer
Byggeriet trykker på pauseknappen

Den danske økonomi er trukket ud i slæbesporet, og byggebranchen er ikke gået ram forbi.

Stigende renter og stagnerende boligsalg har trukket forbruget ned, og det er især gået ud over det private nybyggeri, som har været motoren i de seneste års byggevækst.

Trods aktuel nedgang er der alligevel positive takter for branchen i de kommende år.

Seneste byggeprognose fra Byggematerialebranchen har taget temperaturen på økonomien, og selv om væksten er stagnerende, peger pilen stadig opad. Nu er det bare andre aktivitetsområder, som kommer i spil.

Nybyg ned forbedringer op
I analysen af de senere års fremgang nævnes en håndfuld samvirkende årsager til, at det er gået så forrygende hidtil. Lave renter, skattestop, lønfremgang, nye fleksible lånemuligheder og stigende boligpriser i en skøn forening.

Stigende boligpriser gav først og fremmest appetit på mere nybyggeri, og stigende friværdier gav boom i renoveringer og reparationer.

Således blev der påbegyndt nybyggeri af 11.000 nye parcelhuse i 2006. Et rekordhøjt antal indenfor langt den vigtigste kategori af nybyggerier, men et område som ventes at blive reduceret med en femtedel over de næste par år.

Etagebyggerier vil dykke nogenlunde tilsvarende, mens rækkehusbebyggelser ventes nogenlunde at holde niveauet.

Decideret fremgang vil der dog komme indenfor nybyggeri af erhvervsbyggerier, mens boligrenoveringer bliver et andet vækstområde. Men selv om nybyggerier af boliger falder, fastholdes dog stadig et højt aktivitetsniveau.

En joker bliver effekten af kvalitetsreformen, der kan betyde store investeringer indenfor nybygning, renovering og vedligehold af de offentlige bygninger.

Sammenlagt opsummerer Byggeprognosen en nedbremsning i byggeriets væksttempo fra 11,3 procent i 2006 til blot 2,9 i 2007. Og i 2008 vil byggeriet ikke vokse med mere end 0,5 procent, for så igen at få ny luft med 1,3 procent vækst i 2009.

Stadig brug for friske hænder
Der er altså udsigt til, at væksten vender tilbage, og at travlheden i byggebranchen fastholdes. Byggeprognosen peger på, at der er en omstillingsproces i gang, hvor forbrugerne har skullet vænne sig til højere renteniveau og barberede friværdier.

Udviklingen har påvirket det lånefinansierede forbrug negativt allerede fra 2006, men den tilpasning er ved at være overstået. Og i takt med, at de disponible indkomster vokser, vil forbruget indenfor boliginvesteringer få fornyet luft.

Her ses regeringens lovede skattelettelser som et positivt ekstra bidrag til forbrugernes købemuligheder. Man kunne også pege på den reallønsfremgang, som store lønmodtagergrupper allerede har oplevet, og som andre står over for.

Forude venter derfor yderligere nedgang i ledigheden på det danske arbejdsmarked.

Aktuelt er den indenfor træ- industri og byg, elektrikere og VVS under 2 procent. Ganske vist har der været områder i byggeriet, hvor billedet har været anderledes.

Det seneste halvår har således budt på et fald i beskæftigelsen hos murere og blandt ansatte hos entreprenørerne. Men på baggrund af, at en tredjedel af bygge- og anlægsbranchen stadig melder om produktionsbegrænsninger som følge af mangel på arbejdskraft, så forudsiger Byggeprognosen, at der også de kommende år vil være et pres på at skaffe flere hænder – og at en del af dem skal komme fra udlandet.

-mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden