spacer
Succes for energiruderne

Energiruderne er nu oppe på 92 procent af det samlede rudesalg i Danmark. Det viser en opgørelse over salget i 2006.

Dermed er udfasningen af de gammeldags termoruder til energiruder blevet en succes, som vækker tilfredshed både i Energistyrelsen og Glasindustrien. De to parter indgik tilbage i 2003 en frivillig aftale om, at industrien selv skulle sørge for en glidende overgang, så salget af termoruder blev nedbragt.

Målet var, at energiruderne i 2006 skulle have en andel på 90 procent. Salgstallene bekræfter, at det blev mere end opfyldt.

Kæmpe CO2 besparelse
Gennem årene er der indtil nu blevet installeret 3 mio. kvm. energiglas, hvilket betyder en samlet reduktion på 2,8 mio. tons CO2 i rudernes levetid.

- Både forbrugerne og miljøet kan glæde sig, konstaterer forretningsfører Poul Thorsen fra Glasindustrien.

- Gevinsten for miljøet er indlysende, og for de fleste forbrugere giver energiruder en besparelse på flere tusinde kroner om året. Virksomhederne sparer selvfølgeligt langt mere, så hvis man kigger på det hele samlet, er det også en helt fornuftig samfundsøkonomisk gevinst, siger Poul Thorsen.

Glasindustrien ser også resultatet som en sejr for, hvordan man ad frivillighedens vej kan imødekomme politiske krav. I 2001 ønskede et flertal i Folketinget termoruderne erstattet, og man havde et arsenal af love og afgifter parat for at gennemtrumfe udfasningen. Glasindustrien tilbød dog et frivilligt samarbejde om at ændre forbrugsmønstret til fordel for energiruderne.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden