spacer


Højhushotel i Ålborg

Musikkens Hus i Nordjylland skal være del af nyt aktivt kulturtorv

Af Niels Nielsen

Der begynder langsomt at tegne sig i et billede af en fremtid for Musikkens Hus i Nordjylland.

I hvert fald fremlægges i dag forslag til en masterplan, der skal udgøre plangrundlaget for et fremtidigt musikhusbyggeri.

Hovedidéen bag masterplanen er, at musikhusgrunden skal være del af et dynamisk byrum, der forbinder Aalborgs bycenter med Limfjorden omkring tre pladser: Et handels- og citytorv, et kulturelt torv og en plads i forbindelse med Musikkens Hus.

I forbindelse med hvert torv er det planen at opføre et nyt markant bygningsværk.

Det ene bliver Musikkens Hus, der placeres længst mod øst i sammenhæng med det allerede planlagte kulturhus i Nordkraft-bygningen, hvor 'det kulturelle torv' etableres.

'City-torv' placeres længst mod vest og som et nyt tiltag foreslås det at opføre et markant bygningsværk med butikker og kontorer.

Mest iøjnefaldende nye bygningsværk bliver dog uden tvivl ved pladsen lige omkring Musikkens Hus, hvor der foreslås opført et nyt hotel i form af 'et bygningstårn' ud mod Limfjorden.

Det er det østrigske arkitektfirma COOP Himmelb(l)au, der også vandt konkurrencen om Musikkens Hus i Nordjylland helt tilbage i februar 2003, som har forestået udformningen af den nye masterplan for Realdania.

- COOP Himmelb(l)au er kommet med et visionært, gennemtænkt og superflot forslag, som vi i Realdania hilser meget velkomment. Vi vil nu præsentere forslaget for Aalborg Kommune, der kan arbejde videre med forslaget til den masterplan, der skal indgå i udarbejdelsen af en lokalplan for området. Masterplanens hovedidé vil efter vores opfattelse virkelig bringe liv og fornyelse til denne del af Aalborg by og Limfjorden, udtaler direktør Hans Peter Svendler fra Realdania i en pressemeddelse.

Realdania har i dag overtaget den formelle styring af Musikhus-projektet, der efter et stort antal ombearbejdninger af det oprindelige projekt, blev endelig forkastet i 2006 efter bud i licitationen, der viste viste, at projektet samlet ville løbe op i 1,1 til1,2 mia. kr. Cirka dobbelt så dyrt som budgetteret.

Opgaven med at projektere og bygge Musikkens Hus varetages af en Bygningsfonden Musikkens Hus. Drift og forberedelse af aktiviteterne varetages af en Driftsfonden Musikkens Hus.

Endnu er der dog ingen udmeldinger på hvordan det konkrete musikhusprojekt kommer til at tage sig ud.

- Illustration: COOP Himmelb(l)au. 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden