spacer
Tyskere dominerer på byggepladserne

Tyske håndværkere giver ikke så mange administrative problemer som deres kollegaer fra Østeuropa

Tre ud af fire virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har hentet deres udenlandske arbejdskraft i Tyskland, og Danmark har ikke i samme omfang som Norge, Irland og Storbritannien været en magnet for arbejdskraft fra de nye EU-lande, især Polen, viser en undersøgelse, som Barometer har lavet.

Det er et stramt arbejdsmarked, der har fået virksomhederne til at rekruttere nyt personale i udlandet, og undersøgelsen beretter om en ny hverdag for virksomheder med sprogbarrierer, øget administration og kontakt til offentlige myndigheder. Undersøgelsen peger også på, at virksomhederne har en forkærlighed for tysk arbejdskraft, fordi de giver anledning til færrest problemer.

- Det er tydeligt, at den tyske arbejdskraft er populær. 75 % af virksomhederne angiver, at de har hentet deres udenlandske arbejdskraft i Tyskland. Men også polakker fylder, idet 35 % af virksomhederne har haft lønmodtagere fra Polen, fortæller chefkonsulent Henrik Stig Sørensen, Dansk Byggeri.

Lavkonjunktur sender tyskere nordpå
Han understreger, at det for Danmark har været en stor gevinst, at konjunkturerne i Tyskland ikke er oppe på samme høje niveau som i Danmark, og at det samtidig har fået mange tyske underentreprenører til Danmark.

- Det kan virke overraskende, at den østeuropæiske arbejdskraft ikke fylder mere i statistikken. Men vi må konstatere, at Danmark ikke i samme omfang som Norge, Irland og Storbritannien har været en magnet for arbejdskraft fra de nye EU-lande, især Polen. Den danske byggesektor er således ikke præget af polsk arbejdskraft i det omfang, som medierne nogen gange giver indtryk af. Spørgsmålet er, hvorvidt lempelsen af Østaftalen for overenskomstdækkende virksomheder vil rykke ved dette billede, siger Henrik Stig Sørensen og tilføjer, at en forbedret tysk økonomi kan gøre det vanskeligt for danske virksomheder at tiltrække yderligere arbejdskraft fra Tyskland.

Behov for mere arbejdskraft
Dansk Byggeri forventer, at der vil blive behov for at trække på udenlandsk arbejdskraft i tiltagende omfang – også fra de nye EU-lande.

- Vi må så håbe på, at Danmarks noget bløde start i forhold til at tiltrække østeuropæisk arbejdskraft ikke på sigt vil stille os ringere i konkurrencen om den østeuropæiske arbejdskraft, slutter Henrik Stig Sørensen.

-los

Læs mere om undersøgelsen på www.danskbyggeri.dk/barometer 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden