spacer


Byen via GPS

Nyt forskningsprojekt undersøger vores brug af byrummet med GPS-teknologi

Mange danske byer gennemgår i disse år en voldsom udvikling. Men paradoksalt findes der meget lidt viden om, hvem der benytter gågader og de mange nye havnebydele? Hvornår det sker? Hvad vi laver dér? Samt ikke mindst hvorfor?

Det skal et nyt forskningsprojekt fra Ålborg Universitet med titlen 'Det mangfolidge byrum' rette op på.

Forskningsprojekt anvender den nyeste GPS-teknologi og er på denne måde i stand til at gennemføre en række undersøgelser, som viser mere klart hvordan og hvorfor byområder og parker bruges.

Dermed er det muligt at skabe en unik forskning om netop disse forhold – en forskning, der ikke før har været tilgængelig i dansk og international sammenhæng.

I praksis tager forskningsprojektet udgangspunkt i to større sociologiske adfærdsundersøgelser, der forventes gennemført i Aalborg eller Århus samt i Frederiksberg og Københavns kommuner.

- Hidtil har forskerne kun kunnet måle sig frem til, hvornår og hvor meget et givent byrum bliver brugt, siger projektleder Karen Skou fra Realdania, der støtter pojektet.

- Med det nye forskningsprojekt bliver resultaterne langt mere nuancerede – man vil eksempelvis kunne opdele brugerne i social- eller aldersmæssige grupper og få helt nye beskrivelser af byens liv. Det vil kunne afdække, hvilke udfordringer den generelle livskvalitet, det byggede miljø og almenvellet står overfor i fremtiden,' siger Karen Skou.

Det mangfoldige byrum ligger i forlængelse af forskningsprojektet Byen, Vejen og Landskabet, som dokumenterede, at dele af byudviklingen i Danmark for alvor er blevet amerikaniseret og flyttet ud langs det danske motorvejsnet.

- Det mangfoldige byrum flyttes fokus tilbage på de centrale danske byområder og byrum. Dermed styrkes arbejdet med at undgå en udvikling af vores byer som genfindes mange steder i Amerika, men faktisk også lige over i Sverige, siger leder af forskningsprojektet lektor Ph.d. Henrik Harder fra Aalborg Universitet.

- nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden