spacer


Super tilgængelig skole

Byggeprojekt sætter nye normer for bevægelsesfremmende funktioner til mennesker med handicaps

I over 50 år har Egmont Højskolen været det førende højskoletilbud til mennesker med handicaps.

Med en ny tilbygning får højskolen plads til en ny dimension i undervisningen og kan herefter tilbyde fysisk træning, hvor den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne er sammentænkt.

- Det betyder, at skolen kan tilbyde mennesker med handicap helt unikke rehabiliterings- og undervisningsfaciliteter. Drømmen er en bygning, som bliver et vartegn for skolen både arkitektonisk og tilgængelighedsmæssigt, siger forstanderOle Lauth.

- Projektet har en høj grad af demonstrationsværdi i forhold til at få ny viden om bevægelsesunderstøttende løsninger til undervisnings- og rehabiliteringsbyggeri for alle. Tilbygningen skal desuden være et arkitektonisk landmark, der kan give en fornyet helhed til højskolens bygninger, siger direktør Hans Peter Svendler fra Realdania, der støtter byggeriet med 53 mio. kr.

De øvrige bidragydere til byggeriet er bl.a. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Egmont Fonden, Augustinus Fonden, Elsass Fonden og Odder Kommune. Egmont Højskolen står desuden selv for en væsentlig del af finansieringen.

Ambitionen er at etablere et innovativt rehabiliteringscenter for fysisk handicappede. Det skal ske med brug af den nyeste viden inden for handicaptilgængelighed, personsikring og energibesparende foranstaltninger.

Den nye tilbygning vil bl.a. skabe plads til et vandtræningsbassin med automatisk livredning og hæve-sænke-bund, en multifunktionel hal med rehabiliterings- og motionscenter samt et audiovisuelt undervisningsrum.

- nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden