spacer
Første SCC-vejbro

Selvkompakterende beton vinder stadig større udbredelse

Der er for første gang i Danmark støbt en vejbro i selvkompakterende beton, SCC, self-compacting concrete.

Støbningen af Vejdirektoratets bro, som fører Ll. Donnerupvej over den fremtidige Vejle-Herning motorvej ved Give, forløb vellykket, oplyser Teknologisk Institut.

Brostøbningen blev foretaget i samarbejde mellem entreprenørfirmaet MT Højgaard, som stod for selve betonarbejdet, betonproducenten Unicon A/S, der leverede de 30 læs højkvalitetsbeton, og Teknologisk Institut, som stod for kvalitetskontrollen på brostedet.

De fire parter deltager alle i et fireårigt udviklingsprojekt, SCC-konsortiet, som skal udbrede brugen af selvkompakterende beton i Danmark. Innovationskonsortiet består af 17 parter og er delvist støttet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Erfaringerne fra støbningen af broen samles i en rapport, som kan rekvireres via konsortiets hjemmeside.

Selvkompakterende beton er tilsat stoffer, som får betonen til selv at flyde ud i formen uden behov for vibrering. Den giver en markant forbedring af arbejdsmiljøet for betonarbejderne, der undgår det belastende, støjende og til tider skadelige arbejde med at vibrere betonen, efter at den er placeret i støbeformen.

-tm, nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden