spacer


Tag på gårdrummet

Utidssvarende betonhus genfødt med glastagkonstruktion i stål

Af Niels Nielsen

Glastaget over atriet i hovedbygningen på GN Store Nords nye domicil i Ballerup bæres af otte slanke stålsøjler, der står diskret langs to af siderne i det kvadratiske tidligere udendørs gårdrum. Hver søjlerække bærer en stålgitterdrager, der igen bærer de 12 tværgående dragere, som klarer det 36 meter lange frie spænd mellem søjlerækkerne.

Let udtryk
Afstanden mellem gitterdragerne følger betonbygningens konstruktionsmodul på 3,6 meter, og svævefagene fra søjlerne indtil facaden har fat i den eksisterende bygning.

Alligevel er den nye glastagkonstruktion i stål holdt fri af den eksisterende bygnings betonkonstruktion.

- Den eksisterende bygning er udført som en tidstypisk totalentreprise-byggeri, hvor konstruktionstykkelser er økonomisk optimeret . Derfor kan ydervæggene ikke klare lasten fra glastagets stålkonstruktion, fortæller projektleder Susanne Skjellerup Thomsen fra ingeniørfirmaet EKJ, der har stået for beregningen af atriets glastag.

- Antallet af bærende søjler er søgt minimeret for at give konstruktionen et så let udtryk som muligt; samtidig med at beregningerne er udført i høj sikkerhedsklasse, der dog ikke tager hensyn til bortfald af en enkelt søjle. Søjlerne og den overliggende hoveddrager er udført ekstra robust, brandsikret til BS 60, og sikret mod kollaps ved en overdimensionering på 20 procent og dobbelte vindkryds langs kanterne.

Stabiliseringen af hele glastagskonstruktionen klares dog af den eksisterende bygning, der er stærk nok til at modstå den begrænsede vandrette vindlast som overføres via rytterlysene.

Kørt ind
Glastagets gitterdragerkonstruktion er ikke synlig i det færdige byggeri, da dragerne afsluttende er beklædt med aluminiumskassetter, der skjuler de bagvedliggende installationsføringerne til blandt andet brandsprinkling, varmerør mod kuldenedfald samt el til belysning og åbning af ovenlys.

Gitterdragerne, der har en højde på 2,2 meter, er svejst sammen af RHS-profiler og transporteret til byggepladsen i to dele fra Polen, hvor de er produceret. På byggepladsen er gitterdrageren svejst sammen i den fulde længde og apteret med installationer og skotrender, og løftet på plads med en stor mobilkran.

I byggeprocessen er det dog kun stålkonstruktionen, der er løftet på plads henover bygningen. Betonen til fundamenter og terrændæk er kørt ind i det tidligere gårdrum gennem en nedgravet åbning i facaden, som efterfølgende er blevet til indgangsparti og reception for hovedbygningen. 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden