spacer


Norge skal bygge mere i træ

Industrielt træbyggeri, ny teknologi og nye koncepter indenfor træbyggeri er nogle af formålene med nyt norsk træprogram

De store globale klimamæssige udfordringer, som verden står overfor, fik tidligere på året det norske Storting til at skitseret en række mål og tiltag, der blandt andet skal være med til at gøre Norge CO2-neutralt inden 2050.

Nogle af dem, der ønsker at bidrage aktivt til at målet nås, er skov- og træsektoren, og øget brug af træ til byggeri er da også et af de konkrete tiltag Stortinget nævner for at reducere klimabelastningen fra byggeindustrien.

Den statsligt finansierede organisation Innovasjon Norge har på den baggrund sat et nyt træbaseret innovationsprogram i søen med et årligt budget på 35 millioner norske kroner, så brugen af træ til blandt andet byggerier kan bringes ind i en ny fase, så de allerede erhvervede kundskaber og løsninger indenfor brugen af træ kan bruges og udvikles til nytte for miljøet.

Tre fokuspunkter
Der er tre hovedfokuspunkter i programmet, hvoraf ’Industrielt byggeri’ er det første. Under dette punkt er ønsket at udvikle nye koncepter for træbyggeri og implementering af nye teknologier for at opretholde brugen af træ som byggemateriale.

Punkt nummer to har overskriften ’Træprodukter og traditionstræ’, hvor formålet er at udvikle nye produkter og koncepter rettet mod forbrugermarkedet. Der er blandt andet behov for aktiv brug af design i produktudviklingen, og som et udviklingsområde med potentiale nævnes eksempelvis løvtræ.

Tredje fokuspunkt er forbedrede innovationssystemer indenfor både virksomheder, forskning, udvikling, oplæring og forbedrede kompetence, noget som Norges Forskningsråd skal medvirke til at gøre til en succes.

Udviklingsarbejde skal fortsætte
Innovasjon Norge håber på at kunne inddrage både savværker, producenter af trævarer, bygherrer, arkitekter, entreprenører, designere, byggevarekæder, trælasthandler, brancheorganisationer med flere, så tidligere udviklingsarbejder i forhold til træ kan fortsætte.
Tidligere har man arbejdet for at øge bevidstheden omkring brugen af træ, udvikling af projekter, øget interesse for at benytte træ samt ny kundskab i forhold til brugen af træ.

Tre norske amter, Buskerud, Vestfold og Telemark, er allerede gået i gang med arbejdet på regionalt plan, og afholdt i slutningen af maj en workshop henvendt til folk indenfor træbaseret industri, byggeriet samt udviklingsaktører. Formålet er også her at øge brugen af træ indenfor byggeriet.

- los 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden