spacer


Fremtidens terapihave skal afhjælpe stress

En forskningsbaseret terapihave i Arboretet i Hørsholm skal give ny viden om, hvordan naturen kan hjælpe stressramte

Det er Center for Skov, landskab og Planlægning ved Københavns Universitet (Skov & Landskab), der står bag den kommende terapihave, der har fået økonomisk støtte af Realdania til den første del af forskningsprojektet.

Terapihaven bliver den første af sin art i Danmark, og tanken er at skabe et ledende demonstrationsanlæg for terapihaver, der kan benyttes både i dansk og i international sammenhæng.

Behandling af stress
Målet for det nye terapihaveprojekt er blandt andet at udvikle et koncept for udformning af terapihaver i fremtiden. Herefter vil arbejdet med at finde midler til selve etableringen af terapihaven gå i gang.

- Den nye terapihave vil rumme et stort potentiale som demonstrationsprojekt i koblingen mellem haveanlæg, fysiske rammer og behandlingen af stress. Det er projektets styrke, at terapihaven indgår i en forsknings- og formidlingsmæssig sammenhæng, siger projektleder Marianne Kofoed fra Realdania.

Inspirationen til den nye terapihave kommer blandt andet fra Alnarp ved Malmø, hvor Sveriges Lantbruksuniversitet driver en terapihave, der behandler patienter med stress, angst og udbrændthed med meget gode resultater.

Stress er den nye folkesygdom
Projektleder for det danske terapihaveprojekt er Danmarks førende forsker indenfor terapihaver, lektor Ulrika K. Stigsdotter fra Skov & Landskab, der kommer til at drive terapihaven i samarbejde med det nyetablerede StressCenter, der får bopæl i Arboretet.

- Forskningsresultater og erfaringer fra flere forskningsprojekter, som jeg deltager i, viser mange nye interessante fakta omkring haveterapi og udformning af terapihaver. Jeg ser det som en fantastisk mulighed rent praktisk at kunne få indarbejdet disse resultater og erfaringer i terapihaven i Hørsholm. Min håb er, at vi får erfaringer og forskningsresultater, som kan hjælpe os med at tilbyde en effektiv behandling og rehabilitering af den nye folkesygdom stress, fortæller Ulrika K. Stigsdotter.

2000 arter buske og træer
Arboretet i Hørsholm blev etableret i 1936 som en udvidelse af Forstbotanisk have i Charlottenlund med det formål at understøtte undervisningen i skovbrugs- og havebrugsbotanik. Arboretet benyttes stadig i forbindelse med undervisning i botanik- og planteanvendelse, ligesom den unikke samling af træer og buske benyttes til forskellige nationale og internationale forskningsprojekter.

Samlingen er med sine cirka 2000 arter den største samling af træer og buske i Danmark, og indenfor en overskuelig fremtid vil terapihaven optage cirka en halv hektar af den nordamerikanske del af Arboretet.

Målet er at have detailprojekteringen klar i slutningen af 2007. Derefter vil Skov & Landskab arbejde på at finde midler til selve etableringen af terapihaven. Skov & Landskab håber på at kunne indvie den nye terapihave i efteråret 2008 eller senest i foråret 2009.

-los 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden