spacer
Voksenlærlinge får bedre muligheder

Nye regler må dog ikke forhindre de sidste skolepraktikelever i at komme ud i virksomhederne, mener Dansk Byggeri

Arbejdsmarkedsstyrelsen har efter et massivt pres fra de Regionale Beskæftigelsesråd ændret reglerne for løntilskud til voksenlærlinge, så der bliver langt bedre mulighed for at ansætte voksenlærlinge med løntilskud.

Regelændringen træder i kraft den 1. juli og betyder blandt andet, at virksomhederne nu kan få tilskud til at ansætte beskæftigede som en voksenlærling inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder uden hensyn til, om der i regionen er elever i skolepraktik.
Koblingen mellem skolepraktik og voksenlærlingeordningen er med de nye regler nu stort set fjernet.

Problemer med gamle regelsæt
Dog kan ledige fortsat kun ansættes med løntilskud, hvis der ikke er mange skolepraktikelever inden for faget. Men grænserne for, hvor mange skolepraktikelever, der må være inden for faget, bliver i region Hovedstaden/Sjælland sat op fra 40 til 60 skolepraktikelever, og kan i de øvrige regioner justeres op.

- Det er positivt, at Arbejdsmarkedsstyrelsen ændrer reglerne for tilskud til voksenlærlinge, så de bliver mere fleksible. Især i region Hovedstaden/Sjælland har der været problemer med det gamle regelsæt, fortæller afdelingschef i Dansk Byggeri Louise Pihl og fortsætter:

- Virksomhederne i Sydsjælland, Lolland-Falster og Bornholm har lidt under, at der stadig er skolepraktikelever i Københavnsområdet. Det betød, at de ikke kunne få tilskud til voksenlærlinge på trods af en massiv mangel på arbejdskraft. Med den nye ændring kan voksenlærlingeordningen bruges aktivt i forbindelse med at rekruttere arbejdskraft i udkantsområderne.

Vigtigt at evaluere
Det er ifølge Louise Pihl vigtigt, at voksenlærlingeordningen holdes under kontrol og derfor er det godt, at Arbejdsmarkedsstyrelsen fremover evaluerer ordningen hvert halve år.

- De sidste år er antallet af praktikpladser inden for bygge og anlæg steget markant, og antallet af skolepraktikelever har været konstant faldende. Skolerne og de faglige udvalg gør en kæmpe indsats for at få de sidste skolepraktikelever ud i virksomhederne. Vi skal selvfølgelig holde øje med, at de nye muligheder på voksenlærlingeområdet ikke spænder ben for dette arbejde. Derfor er det godt at overvågningen af ordningen bliver prioriteret højt, slutter Louise Pihl.

- los
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden