spacer


Miljøet har gode kår hos tagpapproducenten

Icopals grønne regnskab for 2006 viser en halvering af vandforbruget, mens affaldsmængden er reduceret med 28 procent

Icopal, der især producerer tagløsninger, har netop offentliggjort virksomhedens miljøregnskab for 2006, og regnskabet viser, at det kan betale sig at tænke miljøvenligt. Det mærkes nemlig også på bundlinjen.

I 2006 brugte Icopals fabrik i Kolding 1,2 m3 vand per ton produceret tagpap. Det er en halvering i forhold til forbruget i 2005. Også affaldsmængden er gået drastisk ned, og var i 2006 28 procent mindre end i 2005. Det er helt konkret en nedgang fra 50 kg til 36 kg affald per produceret ton stålprodukter.

Bedre driftsøkonomi
Reduktionen i affaldsmængderne er et tydeligt bevis på, at råvarerne udnyttes bedre, og det sætter også positive spor på økonomien.

- I en virksomhed er bæredygtig udvikling blevet et vigtigt mål, og når man samtidig opnår bedre resultater, når det gælder driftsøkonomien, er det endnu bedre, siger Per Feddersen, fabrikschef på Decra-fabrikken i Kolding, hvor især stål, maling og granit genbruges til glæde for både miljøet og virksomheden.

Tænker på miljøet
Virksomhedens ledelse er blevet meget bevidste om, hvor der kan spares i det grønne regnskab, og blandt andet er al maling der benyttes på Decra-fabrikken vandholdigt. Dermed udleder fabrikken mindre spildevand fra eget rensningsanlæg.

Indarbejdelsen af de miljøvenlige hensyn i produktionen er også nået ud til medarbejderne, der er blevet ramt af en holdningsændring i forhold til at tage miljøhensyn også på arbejdspladsen.

- Det er vores oplevelse, at medarbejderne i dag i langt højere grad end tidligere tænker mere over, hvordan de selv kan være med til at mindske resurseforbruget og dermed præge miljøet i den rigtige retning, vurderer kvalitets- og miljøchef i Icopal A/S, Carsten Bisgaard.

- los 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden