spacer
Ny byggeskadeforsikring har alvorlige faldgruber

Der skal være trygge rammer for forbrugerne, når de bygger nyt hus, mener Nyhusforeningen. Desværre kan den nye byggeskadeforsikring give forbrugerne falsk tryghed

Folketinget har netop vedtaget en ny lov om obligatorisk byggeskadeforsikring. Loven kommer blandt andet som følge af en række sager om byggesjusk, der har fået stor mediedækning i det forløbne år.

I Nyhusforeningen, der er en brancheforening for typehusproducenter under Dansk Byggeri, ærgrer man sig over de skrammer, branchens image har fået. Foreningens medlemmer kan allerede i dag som de eneste tilbyde deres købere en 5-årig byggetryghedsforsikring og er forpligtet til at følge et stramt kvalitetsstyringssystem. Så her er der enighed om, at der skal være trygge rammer for forbrugerne, når de bygger nyt hus. Men foreningen stiller spørgsmålstegn ved, om byggeskadeforsikringen
kan levere denne tryghed.

- For nogle forbrugere kan byggeskadeforsikringen give en falsk tryghed. De tror, de er dækket ind for fejl og mangler ved nybyggeriet. Men forsikringen dækker kun grove fejl. Derfor kan nogle forbrugere ende med at blive slemt skuffede, hvis de står med en lang liste af mindre fejl og mangler, som det så viser sig, ikke er dækket, fortæller Claus Granholm, formand for Nyhusforeningen.

De seriøse betaler for de useriøse
Claus Granholm er desuden bekymret for, at byggeskadeforsikringen mest bliver til gavn for de mindre seriøse byggefirmaer. Han sammenligner den nye lov med rejsebranchens garantiordning.

- I rejsebranchen har man en rejsegarantifond, som de store etablerede virksomheder i kraft af deres omsætning bidrager mest til. Men de, der får glæde af ordningen, er de små bureauer og rejsearrangører, der dukker op fra tid til anden, og for nogles vedkommende, lever af at underbyde de store etablerede navne. Når det ender galt, er det de store som må se på at deres indbetalinger går til at rage kastanierne ud af ilden for de mindre seriøse konkurrenter. Den obligatoriske byggeskadeforsikring kan
desværre få samme effekt, mener Claus Granholm.

Byggeskadeforsikringen er skruet sammen, så det i princippet er forsikringsselskaberne, som skal vurdere byggefirmaerne. Det kan ske ved, at de differentierer forsikringspræmien i pris og tilbyder de seriøse virksomheder en billigere forsikring.

- Ingen har endnu kunne oplyse, hvad ordningen kommer til at koste, men i praksis er der måske kun tale om en prisdifference på 15.000 kr. for selve forsikringen. Det er meget lidt i forhold til en samlet byggepris på 2 - 3 mio. kr. eller mere. Og slet ikke nok til at forhindre, at en lignende situation som den i rejsebranchen kan opstå. Taberne bliver de seriøse byggefirmaer – og i sidste ende forbrugerne, der kan være fristet til at tro, at de er dækket fuldt ud lige så godt, uanset hvilket firma de vælger. Det er ikke tilfældet, fordi byggeskadeforsikringen kun dækker ved de grove fejl, understreger Claus Granholm.

Bendt Bendtsen har lyttet
Selvom Nyhusforeningen er kritiske over de alvorlige faldgruber, der er ved byggeskadeforsikringen, samt den meget omstændelige eftersynsordning, roser de også økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen for at have lyttet til branchens indsigelser.

- Lovforslaget omfattede oprindeligt kun nybyggerier i de tilfælde, hvor forbrugeren købte både hus og grund af det samme firma. Forbrugere, der valgte at få opført hus på egen byggegrund, ville ikke være omfattet. Det havde stillet forbrugerne meget dårligt og medført en konkurrenceforvridende parameter på typehusmarkedet. Efter indsigelser fra os og andre organisationer i byggebranchen valgte ministeren dog at udvide loven, så begge typer af nybyggerier er omfattet. Vi er trods alt glade for, at ministeren har lyttet, slutter Claus Granholm.

Den nye lov om en obligatorisk byggeskadeforsikring vil få begrænset betydning for Nyhusforeningens kunder, idet de som nævnt allerede er dækket for byggeskader i op til 5 år gennem den eksisterende Byggetryghedsforsikring, som foreningen tilbyder i samarbejde med Topdanmark. 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden