spacer
Skandinavisk Køkkengruppe i stærk fremgang

På et marked domineret af store udenlandske køkkenkoncerner har den rent danskejede koncern Skandinavisk Køkkengruppe siden sin etablering i 2003 formået på ganske kort tid at indtage en position som den tredjestørste spiller på det danske marked. Det er sket med udgangspunkt i en særdeles positiv udvikling i de to datterselskaber BIGA og Nettoline/SKAB SELV. Og den positive udvikling ser ikke ud til at stoppe foreløbig.

- Vi er i 2006 fortsat med at forfølge en meget ambitiøs vækstplan, bl.a. med åbningen af en lang række nye butikker over hele landet. Samlet har vi udvidet med 12 nye butikker i 2006 og forventer, at yderligere 18 kommer til i år, først og fremmest inden for BIGA og SKAB SELV-kæderne. Samtidig har flere af vores eksisterende BIGA- og SKAB SELV-butikker også haft stor succes med at foretage nogle gennemgribende renoveringer af butikkerne, som herigennem har fået et mærkbart løft, fortæller Skandinavisk Køkkengruppes adm. direktør og hovedaktionær Villy Jæger.

- Overtagelsen af BOFORM bidrager naturligvis i sig selv til væksten i vores omsætning – og vil også gøre det i 2007. Men samtidig er det også vigtigt for os, at vi nu står stærkt og kan levere attraktive indretningsløsninger i alle prissegmenter – også i den øvre ende, hvor vi med high-end-løsningerne fra BOFORM nu er kommet særdeles godt med. Det betyder, at vi samlet set bliver mindre sårbare overfor udsving i markedet og har et stærkt fundament for den videre udvikling i koncernen, siger Villy Jæger.

Når væksten i omsætningen ikke har givet sig udslag i en tilsvarende vækst i resultatet, er forklaringen først og fremmest, at koncernen i 2006 er blevet ramt af markante stigninger i materialepriserne. Prisen på spånplader, som er den vigtigste råvare i køkkenindustrien, steg således med 10 pct. alene i den sidste del af året.


Fastholder væksten i 2007
Efter overtagelsen af BOFORM fokuserer ledelsen i Skandinavisk Køkkengruppe nu først og fremmest på at høste synergier og fastholde den positive udvikling i de eksisterende selskaber. Det er herfra, væksten i 2007 primært skal komme.

- Vi forventer et fladt marked i år, men regner med alligevel at nå en vækst på omkring 10 pct. alene i vores ’gamle’ selskaber – BIGA og Nettoline/SKAB SELV – og altså fraregnet, hvad BOFORM kommer til at bidrage med. Væksten vil vi først og fremmest opnå ved at styrke og udvide vores store og velfungerende forhandlernet – bl.a. på det svenske marked, hvor SKAB SELV med sine første fire butikker nu har fået godt fat, og hvor målet i år derfor er at fortsætte ekspansionen med åbningen af yderligere fem nye butikker, siger Villy Jæger. 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden