spacer
Ventetid på byggematerialer kostede 4 mia. kr.

Udsolgt, udsolgt, udsolgt. Danske byggemarkeder har det seneste år mindet om russiske supermarkeder før murens fald. Rekordhøj byggeaktivitet kombineret med et marked for byggevarer, hvor konkurrencen ikke fungerer på tværs af landegrænserne, har skabt mangel på en lang række centrale materialer som mursten, isolering og beton. Det har producenterne af byggematerialer benyttet til at hæve priserne med ikke mindre end 6 % i det forgangne år – eller 3 gange så meget som de generelle prisstigninger i samfundet.

”At materialepriserne er steget 3 gange mere end forbrugerpriserne generelt betyder, at byggeriet i 2006 har måttet betale omkring 4 mia. kr. ekstra for materialerne. Derudover har de lange ventetider på materialer vanskeliggjort planlægningen for virksomhederne og forlænget byggeperioden ganske betragteligt. Så den samlede omkostning for byggesektoren og dens kunder af den manglende internationale konkurrence på markedet for byggevarer er langt større end de 4 mia. kr.”, siger Håndværksrådets cheføkonom Jakob Brandt.

Årsagen til den manglende konkurrence skal findes i en ufattelig kompliceret lovgivning, som gør det umuligt for virksomhederne at gennemskue, om materialer fra udlandet overholder de danske regler. Derfor vælger så godt som alle virksomheder at stille sig op i køen til de danske byggematerialeproducenter og vente på, at de kan levere.

”Vores nye undersøgelse af manglen på materialer viser, at markant færre virksomheder melder om vanskeligheder med at skaffe materialer. I efteråret 2006 var det over halvdelen, der oplevede problemer. Denne andel er nu nede på under en tredjedel – hvilket dog stadig er alt, alt for mange”, siger Jakob Brandt. ”For de fleste materialetyper er ventetiderne faldet siden efteråret 2006. Men for isolering og mursten ser vi, at ventetiderne er steget gennem det sidste halve år. Og manglen er så stor, at der er indført rationering, så en virksomhed kun kan købe samme mængde, som den gjorde sidste år, hvilket påfører mange virksomheder store gener.

For i fremtiden at undgå en nedsmeltning af markedet, som den vi oplever i øjeblikket, er det nødvendigt at få det indre marked til også at fungere på materialeområdet. Derfor hilser Håndværksrådet initiativerne i regeringens netop offentliggjorte byggepolitiske handlingsplan, som har til formål at øge konkurrencen på byggevaremarkedet, velkommen”, siger Jakob Brandt og opfordrer virksomheder, der kunne overveje at købe materialer i udlandet, til at benytte Erhvervs- og Byggestyrelsens kvikskranke på www.byggevareinfo.dk.

Håndværksrådets undersøgelse viser endvidere, at det stadig er tømrermestrene, der er hårdest ramt af lange leveringstider på materialer, men at forskellene mellem brancherne er blevet mindre. Kun malerne har ingen problemer med at skaffe materialer, hvilket hovedsageligt skyldes, at malernes produkter er internationalt standardiserede, og derfor fungerer konkurrencen fint på disse produkter. 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden