spacer
Ren gyser i Nordsjælland

Flere kommunale ejendomme i Nordsjælland risikerer at rådne op, advarer Dansk Byggeri.

De nordsjællandske kommuner er først nu ved at skaffe sig overblik over bygningernes tilstand. Men det står allerede klart, at en række af kommunerne vil være afhængige af store ekstrabevillinger for at hindre, at blandt andet skoler, børnehaver og vuggestuer forfalder. Dansk Byggeri Nordsjælland betegner situationen som "en ren gyser".

En rundspørge, som Dansk Byggeri har foretaget til kommunerne, viser ganske store udsving i bygningsstandarden. Helsingør opgør behovet i 2007 til at være 42 mio. kr. for at afhjælpe de mest akutte behov. Men kommunen har indtil videre kun afsat lidt mere end det halve til opgaven. Situationen ser tilsvarende ud for de følgende tre år.

I Gribskov vurderer forvaltningen, at behovet i 2007 er 56 mio., og her er der kun sat 28 mio. af til vedligeholdelse. Også i de næste tre år er der indtil videre stor afstand mellem det faktiske behov og det beløb, der er afsat. Egedal kommune opgiver behovet til at være 30 mio. i 2007, men har indtil videre kun afsat 22 mio.

I den anden ende af skalaen ligger fx Hørsholm, der ifølge kommunens egne oplysninger er på omgangshøjde med behovet i både 2007 og de kommende tre år.

Flere af kommunerne er stadig i en overgangsfase, hvor der ikke er fuldt overblik over behovet for vedligeholdelse. Således oplyser Furesø, at budgettet først vil være klar i slutningen af maj. Furesø kommune forventer at gøre en ekstra indsats på de nedslidte ejendomme i både 2007 og 2008. Rudersdal og Frederikssund forventer først at have et overblik i løbet af månederne op til den kommunale budgetlægning. For Frederikssunds vedkommende lyder de foreløbige vurderinger, at kommunen er godt med.

Hvis man ser på typen af presserende opgaver, så er det blandt andet tagrenoveringer, der melder sig. Det er fx tilfældet i Hillerød, hvor ejendomskontoret oplyser, at tagrenoveringer er i fokus for at undgå væsentlige følgeskader. Også i Frederikssund angiver forvaltningen, at flade tage er en ukendt faktor, som kan vise sig at give problemer.

Dansk Byggeris rundspørge viser også, at kommunerne arbejder målrettet med at opstille vedligeholdelsesplaner, der rækker 5 til 10 år ud i fremtiden.

Selve budgetlægningen giver enkelte af kommunerne særligt arbejde. Det gælder ikke mindst Furesø kommune, fordi de daværende Værløse og Farum kommuner har haft forskellige ejerforhold for de bygninger, der er anvendt til offentlige formål.

Allerød, Fredensborg og Halsnæs kommuner har ikke ønsket at svare på spørgsmålene i Dansk Byggeris rundspørge.

I en kommentar til undersøgelsen siger Jørgen Simonsen, formand for Dansk Byggeri Nordsjælland, at det er utroligt vigtigt at have fokus på vedligeholdelsen:
- Enkelte af kommunerne er end ikke oppe på det niveau, hvor de kan klare de rene brandslukningsopgaver, og i sådanne tilfælde er det meget store værdier, der står i fare for bogstaveligt talt at rådne op. Vi ved blandt andet fra en undersøgelse, som COWI gennemførte i 2005, at regningen for istandsættelse af kommunale bygninger vil vokse markant, hvis der ikke sættes ind med en langsigtet planlægning for vedligeholdelsen. Med rundspørgen til de nordsjællandske kommuner har vi fået bekræftet, at der også i vores område er store opgaver forude.

Jørgen Simonsen henviser til, at COWI i 2005 kom frem til, at den totale regning for genopretning af nedslidte kommunale bygninger ville vokse fra 1,8 mia. kroner i 2006 til 3,4 mia. kroner i 2009, hvis kommunerne ikke øgede deres budgetter.

- Der er med andre ord tale om, at der over tre år sker tæt på en fordobling af udgifterne, hvis der ikke sættes ind på rette tidspunkt. Jeg vil ikke et øjeblik tøve med at betegne som en ren gyser, siger Jørgen Simonsen. 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden