spacer
Brolæggerlauget har valgt ny bestyrelsePå Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling, som fandt sted i Århus den 12. maj 2007, blev der sammensat følgende bestyrelse: Oldermand Claus Erik Johnsen, Johnsen Brolægning, viceoldermand Karsten Gram, Esbjerg Brolægning, direktør Peter Krogh Thomsen, P.P. Brolægning A-S, brolæggermester Lars Bak Hansen, Hansen & Rasmussens Eftf., direktør Svend B. Thomsen, Svend B. Thomsen Varde A/S, og Niels Otto Nielsen, C.C. Brun Entreprise A/S.

Oldermand Claus Erik Johnsen, som har siddet i formandsstolen i et år, blev genvalgt for en toårig periode.

I beretningen om laugets virksomhed nævnte oldermanden, at lauget siden generalforsamlingen for et år siden har haft en medlemsfremgang på syv medlemmer og tæller i dag 63 medlemsvirksomheder.

Oldermand Claus Erik Johnsen oplyste desuden i sin beretning, at tilgangen til brolæggerfagets lærlingeuddannelse er stabil, og han opfordrede medlemmerne til fortsat at være med til at løfte opgaven og tage nye lærlinge.
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden