spacer


20 konsortier kæmper om at bygge 10 passivhuse

Passivhus-projektet Komforthusene har tiltrukket mange, der er interesserede i at bygge passivhuse efter danske traditioner

20 konsortier er nu blevet prækvalificerede til at gå videre til udbudsrunden til passivhusprojektet Komforthusene, som skal munde ud i ti passivhuse på en allerede erhvervet byggegrund i det smukke Skibet udenfor Vejle.

Projektet er et udviklingssamarbejde anført af Isover, Zeta Invest og Middelfart Sparekasse, og interesselisterne tæller ikke færre end 37 tilmeldte byggematerialeleverandører indenfor blandt andet tagdækning, vinduer, døre, isolering, ventilation med mere, samt 80 tilmeldte i den brede interessegruppe.

Vigtig vidensdeling
Formålet med Komforthus-projektet er at bygge passivhuse efter danske byggetraditioner, da der indenfor dette område mangler både praktisk viden og ditto kunnen.

Et af projektets vigtigste mål er at tilvejebringe så bred en viden som muligt om passivhuse bygget efter danske traditioner, hvilket stiller store krav til samarbejdet mellem de involverede parter i projektet. Derfor kræves det af de involverede, at vidensdeling er en del af resultatet, og derfor ikke kan fraviges.

Kravene til Komforthusene er blandt andet, at den samlede u-værdi for klimaskærm er på 0,1 W/m2 K, at vinduesrammer skal være varmeisolerede, at der ikke må være kuldebroer, og at huset skal være helt tæt for at genanvende blandt andet solvarmen optimalt.

Vises frem to gange
11. juni er sidste dag for at indsende bud på projektet, og senest den 27. juni bliver de ti vinderprojekter offentliggjort. I 3. kvartal 2008 forventes det, at husene står færdige, men inden da vil husene blive udstillet to gange: I begyndelsen af 2008 som råhuse og inden de færdige huse sælges i midten af 2008.

- los

Læs mere om Komforthusene på www.komforthusene.dk/
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden