spacer


Udluftning via kloakken

Energibesparelse ved utraditionelt udsugningsanlæg i p-kælder

Den 14. maj tages første spadestik til endnu en udvidelse af Rosengårdcentret i Odense med bl.a. et fitness-center, et legeland samt specialbutikker.

For at fastholde de ønskede 2700 P-pladser er det nødvendigt at etablere en P-kælder.

P-kælderen bliver den første på Fyn, hvor udluftningen vil ske via kloakken i stedet for traditionelle udsugningsanlæg.

Med den valgte udsugningsform kan udluftningen nedsættes til en fjerdedel i forhold til traditionelle udsugnings-anlæg. Det giver en miljø- og energirigtig drift med betydelige energibesparelser.

Det er Birch & Krogboe, der har forestået ingeniørmæssige rådgivning ved udvidelsen. Ligesom ingeniørfirmaet igennem de seneste år løbende har rådgivet om energibesparende løsninger til driften af storcenterets tekniske anlæg.

For eksempel med nye kølemaskiner, der gav en langt bedre forsyningssikkerhed, og hvor drivhusgassen freon blev udskiftet med en miljøvenlig løsning. Desuden er gamle ventilationsanlæg renoveret, hvilket yderligere har medvirket til et bedre indeklima og et nedsat energiforbrug.

- nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden