spacer


Kunst i hestestalden

Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter udvides med udstillings- og foredragssal i historisk staldbygning

10.000 publikummer besøger hvert år Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter på det gamle Rønnebæksholm Gods ved Næstved.

De mange gæster får nu endnu bedre forhold, da en donation fra Realdania giver Kunst og Kulturcentret mulighed for at udvide aktiviteterne gennem en restaurering af Godsets såkaldte Herskabsstald.

Den historiske staldbygnings skal bruges til udstillinger og mindre koncerter, hvor rummets særlige stemning bliver et bidrag til helhedsoplevelsen.

Staldens originale udtryk med stengulv og de hvid-pudsede vægge bevares ved restaureringen. Ligesom også de oprindelige spiltove med de fint udskårne stolper i skønvirkestil og reetableres.

- Realdanias sætter i disse år fokus på genanvendelsen af den bevaringsværdige bygningsarv, som ikke længere bruges til sin oprindelige bestemmelse. Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter er et godt eksempel på et projekt, hvor en historisk bygning bliver bragt ind i fremtiden gennem en ny anvendelse, siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, der støtter med 3,6 af de ialt 6,9 mio kroner, som projektet forventes at koste.

De øvrige midler kommer fra Næstved Kommune og Kulturministeriets provinspulje.

Restaureringsprojektet er udarbejdet af Varmings Tegnestue.

- Illustration: Varmings Tegnestue.

- nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden