spacer


Fællesskab i det høje

Storkarre i Ørestad City med udendørs fællesarealer på etagerne

Af Niels Nielsen

Boligkarreen City Husene i Ørestad City fornyer udformningen af etagehuset med et altangangssystem og tværgående åbninger til udendørs opholdsrum, der inviterer til fællesskab mellem beboerne udenfor lejlighedernes fire vægge.

Resultatet er en levende facade, der forstærkes af bevægelige træpaneler og forskudte vinduespartier i en uregelmæssig takt.

De udvendige altangange ind til boligerne skifter side fra etage til etage og afbrydes for at fortsætte på tværs af bygningen gennem åbninger i bygningskroppen til den modsatte side.

I de tværgående åbninger er der mulighed for at tage ophold på træbeklædte bænke med indbyggede blomsterkummer eller fortsætte ad en udvendig trappe op til næste niveau.

Altangangssystemet er indrettet, så beboerne maksimalt passerer to lejligheder på vejen fra en af de tre hovedtrapper til deres egen lejlighed.
Det giver en større privathed på det halvoffentlige ankomstområde, der kan anvendes som supplement til lejlighedens private altan på den modsatte side af bygningen.

Samtidig lægger de korte altangangsforløb op til dannelse af flere mindre og tættere naboskaber.

Muligheden for at udnytte altangangen som en ekstra altan er vigtig for at få det optimale ud af City Husenes beliggenhed i Ørestad City.

Boligkarreen ligger nemlig på sydsiden af Byparken, hvilket placerer den umiddelbart mest attraktive udsigt over parken og den kommende golfbane ind mod Københavns tårne på nordsiden.

Omvendt har facaden mod det indre gårdrum den mest attraktive orientering i forhold til solen, mens udsigten begrænses af kontorbyggerierne på genbogrundene.

Lejlighederne er tilsvarende varierede i både et og to plan og med en dynamisk, diagonal forskydning af køkken og opholdsstue i det gennemlyste hovedrum. 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden