spacer
Ny elektrisk StorebæltsforbindelseTransport- og Energiministeriet har godkendt etablering af en elektrisk Storebæltsforbindelse på 600 MW


Forbindelsen, der bygges og drives af Energinet.dk, ventes i drift i 2010 og etableres mellem Fraugde ved Odense og Herslev nord for Høng på Vestsjælland. Investeringen vil være på 1,3 milliarder kroner.

Den elektriske Storebæltsforbindelse vil koble Øst- og Vestdanmark direkte sammen. Forbindelsen etableres som en jævnstrømsforbindelse, hvor der i hver ende af forbindelsen bygges stationer, der kobler til vekselstrømsnettene på begge sider af Storebælt.

Nu skal der så udarbejdes lokalplaner for hvor og hvordan kablet føres.

-sbo

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden